Odwiedź Białoruś

Republika Białorusi jest jednym naszych sąsiadów, lecz nie wiemy o niej zbyt wiele. Wydaje się nieznanym i zamkniętym krajem. Oprócz Polski graniczy też z Litwą, Łotwą, Rosją i Ukrainą. Na Białorusi znajduje się wiele pałaców chronionych prawem UNESCO, socrealistyczna architektura w Mińsku, ślady dramatycznej historii Brześcia oraz zachwycająca przyroda np. pierwotny las i żubry w Narodowym Parku Puszczy Białowieskiej.

Białorusini są ponadto ogromnie gościnni.

Ludność 9,5 mln
Stolica Mińsk
Język Białoruski i rosyjski
Flaga kraju pochodzi z czasów radzieckich, lecz usunięto z niej sierp, młot i gwiazdę. Od strony masztu dodano ludowy ornament.
Ciekawostki

Bocian jest powszechnie uważany za symbol Białorusi. Można go znaleźć na monetach czy na dokumentach rządowych.

W białoruskiej części Puszczy Białowieskiej rosną dęby, które mają ponad 500 lat?

Białoruska przyroda 

Białoruś mieści się na terenach nizinnych. Najwyższy punkt n.p.m. znajduje się na wysokości 346m. Krajobraz składa się w większości z łagodnych wzniesień morenowych. Jest tutaj dużo dziewiczej przyrody z rozległymi terenami podmokłymi oraz elementami pierwotnego lasu nizin europejskich, który pokrywał kiedyś większość Europy. Lasy zajmują jedną trzecią powierzchni tego kraju.

Żubry w Narodowym Parku Puszczy Białowieskiej

Historia Białorusi

Dzisiejsza Białoruś została zaludniona przez niewolników podczas wielkiej wędrówki ludów w Europie Centralnej w ok. V-VI wieku. Po najazdach Mongołów w XIII wieku znalazła się w sferze wpływów Wielkiego Księstwa Litewskiego, które wkrótce połączyło się z Polską. Przez kolejne stulecia państwo polsko-litewskie prowadziło ciągłe walki ze swoimi sąsiadami, aż samo padło ofiarą rozbiorów pod koniec XVIII wieku. Większość Białorusi została wcielona do Imperium Rosyjskiego. W 1917 roku, w wyniku rewolucji październikowej w 1917 Białoruś ogłosiła niepodległość, lecz straciła ją już dwa lata później, stając się jedną z republik Związku Radzieckiego. II wojna światowa miała dla Białorusi katastrofalne skutki. Terror Stalina został zastąpiony niemieckimi egzekucjami i deportacjami, a 90% Brześcia zrównano z ziemią. W 1944roku sowiecka armia ponownie zajęła kraj. Stalin odbudował stolicę a Białoruś stała się przemysłowym zapleczem radzieckiej Rosji.

Pamiątkowa tablica na Placu Zwycięstwa, Mińsk

Białoruś ogłosiła niepodległość 25. grudnia 1991 roku, kiedy po upadku Związku Radzieckiego Białoruska Republika Ludowa stała się niezależna. Nigdy nie wykreślono z pamięci tych 70 lat w Związku Radzieckim. Wiele ulic i placów nadal nosi nazwy z tamtego okresu. Po względem ekonomicznym nie zmieniło się w kraju zbyt wiele. Wielkie państwowe przedsiębiorstwa dominują rynek, a prywatnych firm jest niedużo.

Mińsk

Mińsk jest stolicą Białorusi i ma ok. 1,9 miliona mieszkańców. Miasto było wielokrotnie niszczone - czasie II wojny światowej w  gruzy obróciło się 80% jego powierzchni. Połowa mieszkańców zginęła, w tym prawie wszyscy z 50 000 mieszkających tam przed wojną Żydów. Po wojnie, po zdobyciu miasta przez armię radziecką, rozpoczęła się jego odbudowa. Pod względem architektury jest to mistrzowski przykład socrealizmu z szerokimi bulwarami, wyniosłymi budynkami i posągami ponadprzeciętnych rozmiarów. Niektóre z ulic noszą ciągle nazwiska patronów rewolucji np. ulica Lenina, Marksa czy Engelsa.

Niemniej jednak dzisiaj panuje w Mińsku międzynarodowa atmosfera. Jest to nowoczesne miasto z modnymi kawiarniami, dobrymi restauracjami i klubami nocnymi. Powszechnie uważane jest również za jedno z najczystszych miast świata.

Muzeum Wojny Ojczyźnianej, Mińsk
Udostępnij