Wybierz się w podróż na Litwę

Na Litwie zobaczyć można średniowieczne miasta z imponującymi zamkami, w których kiedyś rządzili Krzyżacy lub wielcy książęta, wiejską idyllę czy szerokie plaże. Litwini są dumni ze swojego kraju, dbają o dziedzictwo narodowe i zarażają dobrym humorem. Spośród państw bałtyckich Litwa leży najbliżej Polski. 

Ludność 2,9 mln
Stolica Wilno
Język Litewski
Żółty kolor oznacza dojrzałą pszenicę, zielony - lasy i nadziei kraju, a czerwony - kwiaty i miłość ziemi
Ciekawostki

Prezydent Litwy, Dalia Grybauskaité, ma czarny pas w karate.

Na Litwie jest wzgórze z 100 000 krzyżami. Poza krzyżami pielgrzymi pozostawiają tam także krucyfiksy, figurki i różańce. Wzgórze Krzyży ma dla Litwinów ogromne znaczenie narodowe i religijne.

Litewska przyroda

Krajobraz litewski został wyrównany przez cofający się lodowiec z ostatniego zlodowacenia. Najwyższe wzniesienia to wzgórza morenowe na zachodzie i wschodzie kraju. Znajduje się tu dużo jezior i terenów podmokłych, a ponad 30% kraju pokrywa las, w których żyją dziki, łosie, wilki i niedźwiedzie. Lasy i bagna należą do największych w Europie, stanowią schronienie dla bogactw flory i fauny.

Na południowych wybrzeżach znajduje się Park Narodowy Mierzei Kurońskiej z wydmami, pięknymi plażami i lasami sosnowymi. Ma długość 95 km.

Wybrzeże Zatoki Kurońskiej

Historia Litwy

Od XIII wieku Litwą rządzili wielcy książęta. Kraj był wtedy ogromny, ciągnął się od Morza Bałtyckiego aż Morza Czarnego. Polska i Litwa zawarły sojusz, który w 1569 roku przekształcił się w unię. Polska miała w unii przewagę. Wraz z rozbiorami w XVIII wieku ten niegdyś tak wielki kraj znikł z map świata. Większość Litwy przypadła Rosji. W 1918 roku po zakończeniu I wojny światowej Litwa ogłosiła niepodległość. Kraj musiał jednak dalej walczyć o niepodległość oraz zmierzyć się z rewolucją w Rosji. W 1939 roku Niemcy i Związek Radziecki zawarły tzw. pakt o nieagresji. W tajnym załączniku do tej umowy zapisano podział Europy Środkowej i Wschodniej. Litwa wraz z Estonią i Łotwą weszły w strefę interesów Związku Radzieckiego.

Uniwersytet w Wilnie należy do najstarszych w Europie.

W 1941 roku Litwa została zaatakowana przez nazistowskie Niemcy. Na Litwie zamordowano około ćwierć miliona Żydów. Naziści przywozili ich z innych europejskich krajów i tutaj zabijali. Po wojnie wrócili Sowieci, a Litwa stała się jedną z radzieckich republik. Ludzie sprzeciwiali się radzieckiej agresji, w lasach prowadzone były walki partyzanckie, niestety na próżno. W 1991 roku po gwałtownych walkach z radzieckimi siłami w Wilnie, Litwa ponownie odzyskała niepodległość.

Letnia idylla w Wilnie

Wilno

Wilno jest stolicą Litwy. Miasto jest pięknie położone w miejscu, gdzie spotykają się rzeki Neris i Vilnus.  Wileńska starówka została wpisana na Listę światowego dziedzictwa UNESCO ze względu na imponującą architekturę z elementami stylu gotyckiego, renesansowego, barokowego i klasycystycznego. Spacer ulicami Wilna to podróż w czasie od średniowiecza przez okres radziecki aż po teraźniejszość.
W centrum miasta znajduje się Pałac Wielkich Książąt Litewskich. Został niedawno odbudowany i stanowi symbol historii kraju, litewskiej państwowości oraz narodowej tożsamości. Wszystko jest w nim przyjazne dla zwiedzających. Mimo że pałac jest nowy, daje dobre wyobrażenie o tym jak wyglądała przeszłość.

Vilnius' gamle bydel

W Wilnie szczególnie wyróżnia się dzielnica Užupis. Jest to mała republika oderwana od reszty miasta, pomyślana jako żart, który wszystkim w Wilnie się spodobał. Mieszkańcy Užupis to barwna grupa, nie brakuje w niej kreatywnych dusz. Wśród zabawnych sklepików, ciekawych galerii i przyjemnych kawiarni panuje zawsze miły i przyjazny nastrój.

 Wzgórze Krzyży jest jednym z najbardziej szczególnych zabytków.

Bursztynowym Szlakiem przez Litwę, Łotwę i Estonię

Odkryj historyczne Starówki 3 nadbałtyckich stolic: Rygi, Wilna i Tallina, imponujące zamki zakonów rycerskich, piękne krajobrazy i wspólną historię 3 krajów

4,3
  • 13-09-2024
  • 8 dni
  • 5 998,–
od Warszawa
Udostępnij