Formalności wizowo-paszportowe

Sobór Wasyla Błogosławionego

Zapoznaj się z przepisami wizowo-paszportowymi w związku z podróżą do Federacji Rosyjskiej.

Obywatele polscy podróżujący do Rosji zobowiązani są do posiadania wizy. Wiza turystyczna wystawiana jest maksymalnie na okres do 30 dni. Daty ważności wizy muszą odpowiadać terminowi określonemu w zaproszeniu (voucherze turystycznym).

W celu uzyskania wizy należy przedstawić następujące dokumenty:

1. Paszport, ważny co najmniej 6 miesięcy od daty upłynięcia ważności wizy, posiadający nie mniej niż 2 czyste strony przeznaczone na wizy;

2. Wniosek wizowy wypełniony wyłącznie elektronicznie w języku rosyjskim bądź angielskim i wydrukowany za pomocą specjalnej strony internetowej Departamentu Konsularnego MSZ Rosji: http://visa.kdmid.ru. Nie są przyjmowane kwestionariusze nadesłane faksem lub pocztą. Prosimy upewnić się, żeby terminy  wizy, podane we wniosku, były takie same lub dopasowane do terminów określonych w dokumentach.

3. Jedno aktualne zdjęcie paszportowe wklejonę do zaznaczego miejsca w formularzu wniosku wizowego. Zdjęcie musi spełniać wszystkie określone wymagania– rozmiar 3,5 x 4,5 cm; kolorowe, ostre, czyste i kontrastowe; wydrukowane na papierze wysokiej jakości na jasnym tle; nie starsze niż 6 miesięcy i umożliwiające identyfikacje osoby aplikującej; zrobione na wprost, pokazujące wyraźnie oczy i twarz z obu stron od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70% - 80% fotografii; przedstawiające osobę bez nakrycia głowy, patrzącą na wprost, z zamkniętymi ustami, twarz nie może być przesłonięta włosami. Zdjęcie należy przykleić na wydrukowany formularz wniosku wizowego.

4. Dokumenty potwierdzające cel turystyczny - potwierdzone pieczątką i podpisem osoby upoważnionej (biura podróży lub hotelu) w Rosji. Dokumenty te klient otrzyma od Albatros Travel.

5. Ubezpieczenie zdrowotne ważne na cały okres pobytu w Rosji. Ubezpieczenie powinno zawierać nazwisko, imię ubezpieczonego, termin ważności polisy. Powinno obejmować cały okres pobytu, zakres terytorialny ubezpieczenia - cały świat lub Federacja Rosyjska, i mieć określoną sumę pokrycia kosztów leczenia i repatriacji. Polisa powinna zawierać logo i pieczątkę wraz ze stanowiskiem i podpisem ubezpieczyciela. Polisę klient otrzyma od Albatros Travel.

Zalecamy uzyskanie wizy poprzez nasze biuro partnerskie WizaSerwis Sp. z o.o. www.wizaserwis.pl Wnioski wizowe można też osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej złożyć w Rosyjskim Centrum Wizowym (adres: 00-854 Warszawa, Aleja Jana Pawła II 23, Centrum Biznesowy Atrium, 5 piętro (http://vfsglobal.com/russia/poland/ , E-mail: info.rupol@vfshelpline.com) lub osobiście w Wydziale Konsularnym po uprzednim zarejestrowaniu się na http://warsaw.kdmid.ru/queue-pl/

Od 1 października 2019 r. Federacja Rosyjska wprowadziła możliwość ubiegania się o wizę jednokrotną w celu turystycznym drogą elektroniczną pod adresem: https://evisa.kdmid.ru. Otrzymana e-wiza uprawnia do wjazdu tylko do Sankt Petersburga i obwodu leningradzkiego lub do wjazdu tylko do obwodu kaliningradzkiego.

Wiza elektroniczna wydawana jest bezpłatnie na podstawie wniosku złożonego na powyższej stronie MSZ Rosji nie wcześniej niż 20 i nie później niż 8 dni kalendarzowych przed zaplanowanym wjazdem.

Osoby, które otrzymały wizy elektroniczne w celu wjazdu do obwodu kaliningradzkiego, uprawnieni są do pobytu i przemieszczania się wyłącznie w granicach tego obwodu. Wjazd na podstawie e-wizy na pozostałe tereny Federacji Rosyjskiej w celu przejazdu tranzytowego do obwodu kaliningradzkiego lub wyjazdu z niego, w tym poprzez lotniska w trybie bezprzesiadkowym, jest niemożliwy i zabroniony.

Wizy elektroniczne nie upoważniają obecnie do wjazdu do Sankt Petersburga i obwodu leningradzkiego przez kolejowe przejścia graniczne. Osoby, które otrzymały wizy elektroniczne w celu wjazdu do Sankt Petersburga i obwodu leningradzkiego, uprawnione są do pobytu i przemieszczania się wyłącznie w granicach Sankt Petersburga i obwodu leningradzkiego. Wjazd na podstawie e-wizy na pozostałe tereny Federacji Rosyjskiej w celu przejazdu tranzytowego do Sankt Petersburga i obwodu leningradzkiego lub wyjazdu z niego, w tym poprzez lotniska w trybie bezprzesiadkowym, jest niemożliwy i zabroniony.

Każdy uczestnik wycieczki powinien we własnym zakresie zadbać o to, by posiadać wszystkie wymagane dokumenty uprawniające do przekroczenia granicy.