Przepisy wizowo-paszportowe

Zapoznaj się z przepisami wizowo-paszportowymi w związku z podróżą do Norwegii i na Svalbard.

Obywatele polscy przy podróży do Norwegii korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób na zasadach obowiązujących w Unii Europejskiej/Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w ramach strefy Schengen. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) na terytorium Królestwa Norwegii jest ważny dokument paszportowy bądź ważny dowód osobisty. Przed wyjazdem należy się upewnić, czy dokument jest w wystarczająco dobrym stanie technicznym i pozwala na stwierdzenie tożsamości. Norwegia nie wydaje dowodów osobistych swoim obywatelom, co powoduje, że posługując się wyłącznie polskim dowodem osobistym na terenie Norwegii można napotkać problemy z załatwieniem spraw bankowych lub dokonywaniem czynności notarialnych.
 
 Norweska prowincja Svalbard, w przeciwieństwie do większości terenu Norwegii, nie należy do strefy Schengen, dlatego dokumentem podróży uprawniającym do wjazdu i pobytu jest paszport. Odmienne regulacje dotyczące wjazdu i pobytu nakładają obowiązek kontroli dokumentów podróży po wjeździe/wyjeździe do/z prowincji Svalbard. W odniesieniu do obywateli Polski nie stosuje się obowiązku wizowego. Więcej informacji nt. wymogów dot. wjazdu, w tym wymaganych dokumentów podróży, dostępnych jest na stronie Gubernatora Svalbardu.
Obywatele innych państw uzyskają informacje na temat obowiązujących ich przepisów wjazdowych kontaktując się z  Wydziałem Konsularnym Ambasady Królestwa Norwegii w Polsce tel. +48 22 629 09 36 lub naszym biurem partnerskim 2 Ways www.wizaserwis.pl
Każdy uczestnik wycieczki powinien we własnym zakresie zadbać o to, by posiadać wszystkie wymagane dokumenty uprawniające do przekroczenia granicy.

Spitsbergen - Ostatni przystanek przed Biegunem Północnym

Poczuj pełnię lata arktycznego, kiedy słońce świeci całą dobę, a budzące się ze snu zimowego zwierzęta sprawiają, że cały ląd tętni życiem.

4,4
  • 21-06-2022
  • 10 dni
  • 19 998,–
od Warszawa