Przepisy wizowo-paszportowe

Zapoznaj się z przepisami wizowo-paszportowymi w związku z podróżą do Zambii.

Obywatele polscy podróżujący do Zambii zobowiązani są do posiadania wizy.

Wizy pobytowe uprawniające do jednokrotnego wjazdu na terytorium Zambii można otrzymać na przejściu granicznym (koszt ok. 50 USD).

Wymaganym dokumentem podróży jest paszport, którego ważność nie może być krótsza niż 6 miesięcy, licząc od daty planowanego powrotu z Zambii.

Każdy uczestnik wycieczki powinien we własnym zakresie zadbać o to, by posiadać wszystkie wymagane dokumenty uprawniające do przekroczenia granicy.