Formalności wizowo-paszportowe

Ogromny krater Ngorongoro

Zapoznaj się z przepisami paszportowymi, wizowymi i wjazdowymi w związku z podróżą do Tanzanii.

Paszport
Podczas podróży z Albatros Travel paszport powinien być ważny przez co najmniej 6 miesięcy od planowanej daty powrotu z Tanzanii. Wskazany wymóg ważności paszportu podyktowany jest zabezpieczeniem przed nieprzewidzianymi zmianami i zdarzeniami, które mogą zaistnieć podczas wyjazdu. Podróżowanie z paszportem, który ma ważność krótszą niż 6 miesięcy odbywa się na Twoje ryzyko. Wszystkie kraje mają określone własne zasady dotyczące ważności paszportu, które można znaleźć na stronie internetowej MSZ: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych.

Dzieci zobowiązane są do posiadania własnego paszportu niezależnie od wieku.

Jeśli nie jesteś obywatelem Polski, musisz sprawdzić, które przepisy Cię dotyczą. Twoim obowiązkiem jest upewnienie się, że masz wszystkie wymagane dokumenty uprawniające do przekroczenia granicy.

Wiza

Obywatele polscy podróżujący do Tanzanii zobowiązani są do posiadania wizy.

E-wiza jednokrotnego wjazdu ważna jest przez 90 dni i kosztuje 50 USD. Aby złożyć wniosek, należy przesłać kopię paszportu, zdjęcie paszportowe i bilet powrotny. Wniosek o e-wizę można składać bezpośrednio na stronie: https://visa.immigration.go.tz/

Władze Tanzanii, aby zastąpić ręczny proces składania wniosków po przyjeździe, sugerują posiadanie e-wizy. Nadal jednak można ubiegać się o jednorazową wizę do Tanzanii po przyjeździe do kraju. Koszt wizy 50 USD, opłata w gotówce. Należy jednak pamiętać, że proces ubiegania się o wizę na lotnisku może być bardzo czasochłonny. Albatros zaleca ubieganie się o wizę elektroniczną, aby uniknąć długiego oczekiwania na lotnisku.

Kliknij tutaj, aby wypełnić formularz e-wizy dla Tanzanii:

https://visa.immigration.go.tz/

Instrukcja do wypełnienia e-wizy w języku polskim w poniższym linku:

https://documents.albatros-travel.com/pl/PL_Tanzania%20Electronic%20Visa.pdf

 

Wymagania wjazdowe
Obecnie nie ma specjalnych wymagań wjazdowych dla podróżnych z Polski do Tanzanii.

Wymagania wjazdowe można sprawdzić w Odprawie Wjazdowej Albatros Travel poniżej lub za pośrednictwem Ministerstwa Spraw Zagranicznych na stronie https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych

Prosimy o zwrócenie uwagi, iż wymagania wjazdowe mogą ulec zmianie w krótkim czasie i to na podróżnym spoczywa odpowiedzialność uzyskania aktualnych informacji o zasadach wjazdu, zapoznania się z nimi i posiadania potrzebnych do wyjazdu dokumentów, aby nie utracić podróży.

Odprawa Wjazdowa Albatros Travel
Odprawa Wjazdowa Albatros Travel ma na celu zapewnienie łatwego i przejrzystego sposobu na zdobycie informacji dotyczących wymagań wizowych oraz specjalnych wymagań wjazdowych do kraju, który odwiedzasz. Odprawę Wjazdową Albatros Travel opracowaliśmy we współpracy z firmą Sherpa, która pomaga w uzyskaniu wiz dla podróżnych z całego świata. Sherpa może, za opłatą administracyjną, pomóc w ubieganiu się o e-wizy do krajów, w których są wymagane. Pamiętaj, że ta usługa jest płatna i zawsze istnieje możliwość ubiegania się o e-wizę bezpośrednio. Pragniemy również poinformować, że Albatros pomaga w uzyskaniu wiz grupowych lub wiz przy wjeździe do wybranych krajów. Jeśli dotyczy to Twojej podróży, taka informacja pojawi się powyżej w tekście.