Przepisy wizowo-paszportowe

Lwy morskie u wybrzeży Galapagos

Zapoznaj się z przepisami wizowo-paszportowymi w związku z podróżą na Galapagos.

Nie ma obowiązku wizowego dla obywateli polskich podróżujących na Galapagos. Okres bezwizowego przebywania na terytorium Galapagos dla turystów wynosi do 90 dni. Wymaganym dokumentem podróży jest paszport, którego ważność nie może być krótsza niż 6 miesięcy, licząc od daty planowanego powrotu z Galapagos. W trakcie pobytu na Galapagos turyści są zobowiązani do posiadania przy sobie fotokopii paszportu.

Jeśli podróż na Galapagos odbywa się przez amerykański port lotniczy np. przez Atlantę, obowiązują wtedy warunki wizowe jak przy podróży do USA. Przeczytaj więcej na stronie https://www.albatros.pl/kierunki-podrozy/ameryka-polnocna/usa/wiza
Obywatele innych państw uzyskają informacje na temat obowiązujących ich przepisów wjazdowych kontaktując się z  Wydziałem Konsularnym Ekwadoru w Polsce tel. +48 22 848 72 30 lub naszym biurem partnerskim 2 Ways.
Każdy uczestnik wycieczki powinien we własnym zakresie zadbać o to, by posiadać wszystkie wymagane dokumenty uprawniające do przekroczenia granicy.