Formalności wizowo-paszportowe

Santiago de Chile z Andami w tle.

Zapoznaj się z przepisami wizowo-paszportowymi w związku z podróżą do Chile. 

 

Nie ma obowiązku wizowego dla obywateli polskich podróżujących do Chile. 

Dokumentem podróży uprawniającym do wjazdu i pobytu do 90 dni jest paszport, którego ważność nie może być krótsza niż 6 miesięcy, licząc od daty planowanego powrotu z Chile. Przy przekraczaniu granicy obcokrajowcowi wydawana jest specjalna karta (Tarjeta de turismo) zawierająca między innymi informację o dacie wjazdu i nazwę granicznego punktu kontroli.  Dokument ten należy okazać przy wyjeździe z Chile.

W Chile obowiązują restrykcyjne przepisy, dot. wjazdu i wyjazdu małoletnich dzieci. W przypadku kiedy podróżują one same lub tylko z jednym z rodziców czy opiekunem prawnym wymagane jest uzyskanie stosownego dokumentu, sporządzonego przez notariusza, zawierającego zgodę obu rodziców lub niepodróżującego rodzica. W tego typu przypadkach niezbędne jest także posiadanie zalegalizowanego odpisu skróconego aktu urodzenia małoletniego dziecka.

Obywatele innych państw uzyskają informacje na temat obowiązujących ich przepisów wjazdowych kontaktując się z  Ambasadą Chile w Warszawie tel. +48 22 858 23 30 lub naszym biurem partnerskim WizaSerwis Sp. z o.o  www.wizaserwis.pl  

Każdy uczestnik wycieczki powinien we własnym zakresie zadbać o to, by posiadać wszystkie wymagane dokumenty uprawniające do przekroczenia granicy.

Chcielibyśmy podkreślić, jak ważne jest, abyście Państwo byli świadomi wymogów wjazdowych, które mają zastosowanie dla Państwa podróży. Brak spełnienia przez Państwa wymagań mających zastosowanie do wyjazdu skutkować może odmową wjazdu a tym samym utratą przez Państwa podróży. O zmianach w wymogach wjazdowych postaramy się, w miarę możliwości, Państwa informować, ale jednocześnie przypominamy Państwu, iż to na podróżnym spoczywa odpowiedzialność uzyskania aktualnych informacji o zasadach wjazdu, zapoznania się z nimi i posiadania potrzebnych do wyjazdu dokumentów. Z uwagi na to, że wymagania i ograniczenia dotyczące wjazdu mogą ulec zmianie w krótkim czasie przed wyjazdem, zalecamy śledzenie na bieżąco informacji wjazdowych dotyczących podróży do kraju, do którego Państwo wyjeżdżają oraz do krajów tranzytowych, na stronie internetowej MSZ: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych

Wymagania dotyczące wjazdu do Chile w związku z pandemią COVID-19.

Osoby w pełni zaszczepione powinny posiadać paszport covidowy (certyfikat unijny w języku angielskim potwierdzony kodem QR) zaświadczający o ukończeniu całego cyklu szczepień co najmniej 14 dni przed wjazdem do Chile. Zalecamy, aby pobrać i wydrukować paszport covidowy w języku angielskim ze strony https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta i mieć go przy sobie podczas całej podróży.

Wszyscy podróżni zobowiązani są do posiadania ubezpieczenia podróżnego, które obejmuje m.in. koszty leczenia, w tym koszty hospitalizacji, kwarantanny i izolacji. Zalecamy zakup polisy Allianz, którą oferujemy do sprzedaży w naszym biurze lub zakup spełniającego wszystkie wymagania ubezpieczenia w dowolnie wybranym przez Państwa towarzystwie ubezpieczeniowym.

Osoby niezaszczepione prosimy o kontakt z biurem oraz śledzenie informacji wjazdowych na stronie https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych

Prosimy o sprawdzanie zasad wjazdu na bieżąco i stosowanie się do zaleceń władz lokalnych. Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej MSZ: https://www.gov.pl/web/chile/informacje-dla-podrozujacych