Formalności wizowo-paszportowe

Papryka chili na straganie w Quito

Zapoznaj się z przepisami paszportowymi, wizowymi i wjazdowymi w związku z podróżą do Ekwadoru.

Paszport

Podczas podróży z Albatros Travel paszport powinien być ważny przez co najmniej 6 miesięcy od planowanej daty powrotu z Ekwadoru. Wskazany wymóg ważności paszportu podyktowany jest zabezpieczeniem przed nieprzewidzianymi zmianami i zdarzeniami, które mogą zaistnieć podczas wyjazdu. Podróżowanie z paszportem, który ma ważność krótszą niż 6 miesięcy odbywa się na Twoje ryzyko. Wszystkie kraje mają określone własne zasady dotyczące ważności paszportu, które można znaleźć na stronie internetowej MSZ: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych.

Dzieci zobowiązane są do posiadania własnego paszportu niezależnie od wieku.

Jeśli nie jesteś obywatelem Polski, musisz sprawdzić, które przepisy Cię dotyczą. Twoim obowiązkiem jest upewnienie się, że masz wszystkie wymagane dokumenty uprawniające do przekroczenia granicy.

Wiza
Nie ma obowiązku wizowego dla obywateli polskich podróżujących do Ekwadoru. Okres bezwizowego przebywania na terytorium Ekwadoru dla turystów wynosi do 90 dni.

W Ekwadorze prawo wymaga zawsze posiadania przy sobie ważnego dokumentu tożsamości, a w przypadku turystów oznacza to posiadanie paszportu - wystarczy kserokopia (na Galapagos MUSISZ posiadać zawsze ze sobą oryginał paszportu). W przypadku ewentualnego zagubienia paszportu, dobrze jest posiadać kopię oryginału, gdyż ułatwia to ewentualne ponowne wydanie paszportu na miejscu. Przechowuj kopię zawsze w innym miejscu niż oryginał.

Wymagania wjazdowe
Wszyscy podróżni zobowiązani są do wypełnienia Deklaracji Zdrowia Podróżnego przed wjazdem do Ekwadoru. Prosimy o wypełnienie formularza i zabranie potwierdzenia ze sobą w celu okazania przy odprawie na lotnisku wylotu oraz po przylocie do Ekwadoru. Jako podróżny jesteś odpowiedzialny za to, aby formularz został wypełniony prawidłowo i w odpowiednim czasie przed wylotem.

Deklarację powinien wypełnić indywidualnie każdy podróżny.

Po wypełnieniu formularza należy pobrać jego kopię klikając czerwone pole „GUARDAR FORMULARIO” na dole formularza, a następnie szare pole „DESCARGAR FORMULARIO” na następnej stronie. Formularz można mieć przy sobie w formie cyfrowej ale zalecamy również wydrukowanie formularza aby móc okazać wypełniony formularz podczas odprawy na lotnisku wylotu.

Kliknij tutaj aby wypełnić Deklarację Zdrowia Podróżnego

https://declaracionsalud-viajero.msp.gob.ec/

Kliknij tutaj, by zobaczyć instrukcję wypełnienia formularza:

https://documents.albatros-travel.com/pl/PLF_Ecuador_PL.pdf

Często zadawane pytania:


Kiedy mogę zacząć wypełniać formularz?
Zalecamy wypełnienie formularza po otrzymaniu dokumentów podróży z informacjami o hotelach i przelotach.

Kiedy otrzymam informację o numerze mojego miejsca w samolocie?
Numer miejsca otrzymasz przy odprawie, więc pozostaw to pole puste lub wpisz 0

Co zrobić, jeśli mam problemy z wypełnieniem formularza zgłoszeniowego?
Skorzystaj z naszej instrukcji. Poproś przyjaciela lub członka rodziny, jeśli wiesz, że może to stanowić dla ciebie wyzwanie.

Czy muszę wypełnić wszystkie pola?
Tak, ale jeśli są informacje takie jak numer miejsca, którego nie masz, możesz wpisać 0

Czy potrzebuję „Deklaracji Zdrowia Podróżnego” na osobę lub na rezerwację?
Formularz powinien wypełnić indywidualnie każdy podróżny.

 

Wymagania wjazdowe można sprawdzić w Odprawie Wjazdowej Albatros Travel poniżej lub za pośrednictwem Ministerstwa Spraw Zagranicznych na stronie https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych

Prosimy o zwrócenie uwagi, iż wymagania wjazdowe mogą ulec zmianie w krótkim czasie i to na podróżnym spoczywa odpowiedzialność uzyskania aktualnych informacji o zasadach wjazdu, zapoznania się z nimi i posiadania potrzebnych do wyjazdu dokumentów aby nie utracić podróży.

Odprawa Wjazdowa Albatros Travel
Odprawa Wjazdowa Albatros Travel ma na celu zapewnienie łatwego i przejrzystego sposobu na zdobycie informacji dotyczących wymagań wizowych oraz specjalnych wymagań wjazdowych do kraju, który odwiedzasz. Odprawę Wjazdową Albatros Travel opracowaliśmy we współpracy z firmą Sherpa, która pomaga w uzyskaniu wiz dla podróżnych z całego świata. Sherpa może, za opłatą administracyjną, pomóc w ubieganiu się o e-wizy do krajów, w których są wymagane. Pamiętaj, że ta usługa jest płatna i zawsze istnieje możliwość ubiegania się o e-wizę bezpośrednio. Pragniemy również poinformować, że Albatros pomaga w uzyskaniu wiz grupowych lub wiz przy wjeździe do wybranych krajów. Jeśli dotyczy to Twojej podróży, taka informacja pojawi się powyżej w tekście.

Maks. 15 uczestników

Ekwador – przygoda w Amazonii i rejs jachtem po Galapagos

Ekskluzywny rejs 16-osobowym jachtem po Galapagos, bujna przyroda Amazonii, wysokie Andy, Quito i rdzenne plemiona Indian

4,7
  • 3 terminy
  • 12 dni
  • Od 35 998,–
od Warszawa