Przepisy wizowo-paszportowe Kazachstan

Zapoznaj się z przepisami wizowo-paszportowymi w związku z podróżą do Kazachstanu

Nie ma obowiązku wizowego dla obywateli polskich podróżujących do Kazachstanu w celach turystycznych.

Dokumentem podróży uprawniającym do wjazdu i pobytu do 90 dni jest paszport, którego ważność nie może być krótsza niż 6 miesięcy, licząc od daty planowanego powrotu z Kazachstanu.

Obywatele innych państw uzyskają informacje na temat obowiązujących ich przepisów wjazdowych kontaktując się z  Ambasadą Kazachstanu w Warszawie tel. +48 22 642 53 88.

Każdy uczestnik wycieczki powinien we własnym zakresie zadbać o to, by posiadać wszystkie wymagane dokumenty uprawniające do przekroczenia granicy.