Przepisy wizowo-paszportowe

Zapoznaj się z przepisami wizowo-paszportowymi w związku z podróżą do Korei Południowej

Nie ma obowiązku wizowego dla obywateli polskich podróżujących do Korei Południowej. Okres bezwizowego przebywania na terytorium Korei dla turystów wynosi do 90 dni.

Przy wjeździe należy okazać paszport, którego ważność nie może być krótsza niż 6 miesięcy, licząc od daty planowanego powrotu z Korei, wypełnioną kartę przekroczenia granicy oraz deklarację celną (formularze dostępne na pokładzie samolotu lub na lotnisku). Urzędnik imigracyjny może zapytać o cel podróży, prosić o wskazanie źródeł finansowania (jeżeli nie wynika to z przedstawionych dokumentów), czy o okazanie biletu powrotnego. Nie jest wymagane posiadanie określonej kwoty pieniędzy na dzień pobytu.

Od 1.01.2012 roku obowiązuje system biometrycznej identyfikacji, polegający na obowiązkowym pobieraniu odcisków palców oraz dokonaniu zdjęcia twarzy podczas przekraczania granicy. Z wymogu poddania się tej procedurze zwolnione są osoby poniżej 17 roku życia, urzędnicy zagranicznych rządów i organizacji międzynarodowych, wraz z towarzyszącymi im członkami rodzin oraz osoby zaproszone przez szefów koreańskiej administracji centralnej.

Informacje na temat obowiązujących przepisów wjazdowych, Polacy oraz obywatele innych państw, uzyskają kontaktując się z Ambasadą Korei w Polsce tel. +48 22 559 29 00, lub naszym biurem partnerskim 2 Ways www.wizaserwis.pl

Każdy uczestnik wycieczki powinien we własnym zakresie zadbać o to, by posiadać wszystkie wymagane dokumenty uprawniające do przekroczenia granicy.