Formalności wizowo-paszportowe

Zapoznaj się z przepisami wizowo-paszportowymi w związku z podróżą do Malezji.

Nie ma obowiązku wizowego dla obywateli polskich podróżujących do Malezji. Okres bezwizowego przebywania na terytorium Malezji  dla turystów wynosi do 90 dni.

Wymaganym dokumentem podróży jest paszport, którego ważność nie może być krótsza niż 6 miesięcy, licząc od daty planowanego powrotu z Malezji.

Obywatele innych państw uzyskają informacje na temat obowiązujących ich przepisów wjazdowych kontaktując się z  Ambasadą Malezji w Polsce tel. +48 22 617 31 44 lub naszym biurem partnerskim WizaSerwis Sp. z o.o  www.wizaserwis.pl  

Każdy uczestnik wycieczki powinien we własnym zakresie zadbać o to, by posiadać wszystkie wymagane dokumenty uprawniające do przekroczenia granicy.