Formalności wizowo-paszportowe

Widok góry Jadedrage z Lijiang

Zapoznaj się z przepisami wizowo-paszportowymi w związku z podróżą do Chin.

Obywatele polscy podróżujący do Chin muszą przed wyjazdem uzyskać wizę.

Wymaganym dokumentem podróży jest paszport, którego ważność powinna być o 6 miesięcy dłuższa niż termin ważności wizy. W paszporcie musi znajdować się co najmniej sześć wolnych obok siebie stron przeznaczonych na wizę.

Informacje na temat obowiązujących przepisów wjazdowych, Polacy oraz obywatele innych państw, uzyskają kontaktując się z Ambasadą Chin w Polsce tel. +48 22 831 38 36 lub naszym biurem partnerskim WizaSerwis Sp. z o.o  www.wizaserwis.pl  

Każdy uczestnik wycieczki powinien we własnym zakresie zadbać o to, by posiadać wszystkie wymagane dokumenty uprawniające do przekroczenia granicy.