Formalności wizowo-paszportowe

Zapoznaj się z przepisami wizowo-paszportowymi w związku z podróżą do Nowej Zelandii.

Nie ma obowiązku wizowego dla obywateli polskich podróżujących w celach turystycznych do Nowej Zelandii na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

Od 1 października 2019 wszyscy obcokrajowcy objęci ruchem bezwizowym, a więc także Polacy, chcąc wjechać do Nowej Zelandii, powinni obowiązkowo uzyskać Elektroniczną Autoryzację Podróży  tzw. NZeTA. Prosimy więc o złożenie wniosku i uiszczenie opłaty w wysokości 12 NZD kartą Visa lub Mastercard, nie później niż 10 dni przed planowaną datą podróży, poprzez stronę https://nzeta.immigration.govt.nz/ 
W przypadku gdy wniosek składany jest poprzez darmowe aplikacje pobierane na telefon komórkowy (App Store, Google Play) koszt opłaty wynosi 9 NZD.

Prosimy o zwrócenie uwagi, że do podanej kwoty doliczona zostanie dodatkowo opłata turystyczna (IVL) w wysokości 35 NZD, przeznaczona m.in. na ochronę przyrody Nowej Zelandii. 

Brak potwierdzenia NZeTA spowoduje odmowę wpuszczenia na pokład samolotu/statku.

Wymaganym dokumentem podróży jest paszport, którego ważność nie może być krótsza niż 6 miesięcy, licząc od daty planowanego powrotu z Nowej Zelandii.
Obywatele innych państw uzyskają informacje na temat obowiązujących ich przepisów wjazdowych kontaktując się z Ambasadą Nowej Zelandii w Polsce tel. +48 22 521 05 00 lub naszym biurem partnerskim WizaSerwis Sp. z o.o  www.wizaserwis.pl

Każdy uczestnik wycieczki powinien we własnym zakresie zadbać o to, by posiadać wszystkie wymagane dokumenty uprawniające do przekroczenia granicy.