Formalności wizowo-paszportowe

Widok na zatokę i budynek opery

Zapoznaj się z przepisami wizowo-paszportowymi w związku z podróżą do Australii.

Obywatele polscy podróżujący do Australii w celach turystycznych i biznesowych na okres nie dłuższy niż 3 miesiące są zobowiązani do posiadania wizy.

Wiza jest bezpłatna. Wnioski można składać za pośrednictwem strony internetowej Departamentu Spraw Wewnętrznych https://immi.homeaffairs.gov.au/.  

Uzyskanie pozytywnego wyniku aplikacji wizowej uprawnia do wjazdu do Australii.

 

Na międzynarodowych lotniskach Australii używane są skanery ciała jako dodatkowy element bezpieczeństwa lotniczego. Do tej kontroli pasażerowie wybierani są losowo. Procedura nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i nie narusza prywatności pasażerów.

 

Wymaganym dokumentem podróży jest paszport, którego ważność nie może być krótsza niż 6 miesięcy, licząc od daty planowanego powrotu z Australii.

 

Obywatele innych państw uzyskają informacje na temat obowiązujących ich przepisów wjazdowych kontaktując się z  Ambasadą Australii w Polsce tel. +48 22 521 34 44 lub naszym biurem partnerskim WizaSerwis Sp. z o.o www.wizaserwis.pl

Każdy uczestnik wycieczki powinien we własnym zakresie zadbać o to, by posiadać wszystkie wymagane dokumenty uprawniające do przekroczenia granicy.

 

Wymagania dotyczące wjazdu do Australii w związku z pandemią COVID-19.

Osoby podróżujące do Australii muszę wypełnić Australijską Deklarację Podróży – Australia Travel Declaration (ATD) za pomocą aplikacji ATD na telefon lub online przez stronę https://atd.homeaffairs.gov.au/  co najmniej 72 godziny przed wylotem.

Osoby w pełni zaszczepione powinny posiadać paszport covidowy (certyfikat unijny w języku angielskim potwierdzony kodem QR) zaświadczający o ukończeniu całego cyklu szczepień co najmniej 14 dni przed wjazdem do Australii. Zalecamy, aby pobrać i wydrukować paszport covidowy w języku angielskim ze strony https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta i mieć go przy sobie podczas całej podróży.

Każdy podróżujący do Australii powinien dodatkowo okazać przy odprawie zaświadczenie w języku angielskim potwierdzające negatywny wynik testu PCR, wykonanego do 72 godzin przed przylotem do Australii lub negatywnego wyniku testu antygenowego, wykonanego na 24 godziny przed przylotem do Australii.

Osoby niezaszczepione prosimy o kontakt z biurem oraz śledzenie informacji wjazdowych na stronie https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych

Prosimy o zwrócenie uwagi, iż to na podróżnym spoczywa odpowiedzialność uzyskania aktualnych informacji o zasadach wjazdu, zapoznania się z nimi i posiadania potrzebnych do wyjazdu dokumentów. Wymagania i ograniczenia wjazdowe mogą ulec zmianie w krótkim czasie, zachęcamy więc do sprawdzania aktualnych informacji dotyczących zasad wjazdu na stronie: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych

Formularz wjazdowy:

https://atd.homeaffairs.gov.au/