Formalności wizowo-paszportowe

Widok na zatokę i budynek opery

Zapoznaj się z przepisami paszportowymi, wizowymi i wjazdowymi w związku z podróżą do Australii.

Paszport

Podczas podróży z Albatros Travel paszport powinien być ważny przez co najmniej 6 miesięcy od planowanej daty powrotu z Australii. Wskazany wymóg ważności paszportu podyktowany jest zabezpieczeniem przed nieprzewidzianymi zmianami i zdarzeniami, które mogą zaistnieć podczas wyjazdu. Podróżowanie z paszportem, który ma ważność krótszą niż 6 miesięcy odbywa się na Twoje ryzyko. Wszystkie kraje mają określone własne zasady dotyczące ważności paszportu, które można znaleźć na stronie internetowej MSZ: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych.

Dzieci zobowiązane są do posiadania własnego paszportu niezależnie od wieku.

Jeśli nie jesteś obywatelem Polski, musisz sprawdzić, które przepisy Cię dotyczą. Twoim obowiązkiem jest upewnienie się, że masz wszystkie wymagane dokumenty uprawniające do przekroczenia granicy.

Wiza
Obywatele polscy podróżujący do Australii zobowiązani są do posiadania wizy. Wiza turystyczna pozwala na jednokrotny pobyt w Australii przez 3 miesiące i jest ważna 12 miesięcy od daty jej wydania.

Wiza jest bezpłatna. O wizę należy wnioskować online. Rozpatrzenie wniosku wizowego może potrwać do 72 godzin, dlatego zalecamy złożenie wniosku z odpowiednim wyprzedzeniem przed wyjazdem. Zalecamy również wydrukowanie potwierdzenia ( IMMI Grant Notification) i zabranie go ze sobą w podróż.

Z uwagi na fakt, że to klient jest odpowiedzialny za posiadanie prawidłowo wypełnionych dokumentów wjazdowych, zachęcamy Państwa przy aplikowaniu o wizę, do skorzystania z biura pośrednictwa wizowego np. biura WizaSerwis Sp. z o.o www.wizaserwis.pl

Kliknij tutaj, aby wypełnić formularz wizowy eVisitor Australia:

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/evisitor-651

Instrukcję jak wypełnić formularz wizowy znajdziesz tutaj:

https://documents.albatros-travel.com/pl/Australien.pdf

 

Wymagania wjazdowe
Obecnie nie ma specjalnych wymagań wjazdowych dla podróżnych z Polski.

Wymagania wjazdowe można sprawdzić w Odprawie Wjazdowej Albatros Travel poniżej lub za pośrednictwem Ministerstwa Spraw Zagranicznych na stronie https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych

Prosimy o zwrócenie uwagi, iż wymagania wjazdowe mogą ulec zmianie w krótkim czasie i to na podróżnym spoczywa odpowiedzialność uzyskania aktualnych informacji o zasadach wjazdu, zapoznania się z nimi i posiadania potrzebnych do wyjazdu dokumentów aby nie utracić podróży.

Odprawa Wjazdowa Albatros Travel
Odprawa Wjazdowa Albatros Travel ma na celu zapewnienie łatwego i przejrzystego sposobu na zdobycie informacji dotyczących wymagań wizowych oraz specjalnych wymagań wjazdowych do kraju, który odwiedzasz. Odprawę Wjazdową Albatros Travel opracowaliśmy we współpracy z firmą Sherpa, która pomaga w uzyskaniu wiz dla podróżnych z całego świata. Sherpa może, za opłatą administracyjną, pomóc w ubieganiu się o e-wizy do krajów, w których są wymagane. Pamiętaj, że ta usługa jest płatna i zawsze istnieje możliwość ubiegania się o e-wizę bezpośrednio. Pragniemy również poinformować, że Albatros pomaga w uzyskaniu wiz grupowych lub wiz przy wjeździe do wybranych krajów. Jeśli dotyczy to Twojej podróży, taka informacja pojawi się powyżej w tekście.

 

Australia i Nowa Zelandia

Zachód słońca przy Uluru (Ayers Rock), kultowy budynek opery w Sydney, tańce Maorysów, koala, parki narodowe, fiordy, lodowce, gorące źródła i cudowna przyroda

4,4
  • 3 terminy
  • 21 dni
  • Od 39 998,–
od Warszawa