Formalności wizowo-paszportowe

Zapoznaj się z przepisami paszportowymi, wizowymi i wjazdowymi w związku z podróżą do Indonezji.

Paszport
Podczas podróży z Albatros Travel paszport powinien być ważny przez co najmniej 6 miesięcy od planowanej daty powrotu. Wskazany wymóg ważności paszportu podyktowany jest zabezpieczeniem przed nieprzewidzianymi zmianami i zdarzeniami, które mogą zaistnieć podczas wyjazdu. Podróżowanie z paszportem, który ma ważność krótszą niż 6 miesięcy odbywa się na Twoje ryzyko. Wszystkie kraje mają określone własne zasady dotyczące ważności paszportu, które można znaleźć na stronie internetowej MSZ: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych

Dzieci zobowiązane są do posiadania własnego paszportu niezależnie od wieku.

Jeśli nie jesteś obywatelem Polski, musisz sprawdzić, które przepisy Cię dotyczą. Twoim obowiązkiem jest upewnienie się, że masz wszystkie wymagane dokumenty uprawniające do przekroczenia granicy.

Wiza

Wiza jest wymagana. Obywatele Polski podróżujący w celach turystycznych otrzymają przy wjeździe do Indonezji wizę turystyczną, za którą należy uiścić opłatę w wysokości 35 USD. Do paszportu automatycznie wbijana jest pieczątka wjazdowa, która uprawnia do 30 dniowego pobytu. W paszporcie musi być co najmniej jedna wolna strona na wbicie wizy. 

Wymagania wjazdowe

Przy przyjeździe do Indonezji należy obowiązkowo wypełnić „Deklarację celną”. Można to zrobić przed wyjazdem lub po przylocie. Albatros Travel zaleca, aby zrobić to jeszcze przed wyjazdem, ponieważ po przylocie może to wiązać się z opłatą za transmisję danych w sieci komórkowej. Po wypełnieniu deklaracji każdy otrzyma kod QR, który należy wydrukować lub mieć przy sobie w formie elektronicznej, aby okazać przy przekraczaniu granicy.

Kliknij tutaj, aby pobrać formularz deklaracji celnej
https://ecd.beacukai.go.id/

Z uwagi na wprowadzenie przez władze Bali obowiązkowego podatku turystycznego, z którego fundusze mają zostać przeznaczone na ochronę przyrody i kultury, należy wypełnić dodatkowo przed wyjazdem poniższy formularz Love Bali i uiścić opłatę. 

Kliknij tutaj, aby pobrać formularz Love Bali:

https://lovebali.baliprov.go.id/

Instrukcję jak wypełnić formularz Love Bali znajdziesz tutaj:

https://documents.albatros-travel.com/pl/Indonesia%20-%20Love%20Bali%20fee%20PL.pdf

Wymagania wjazdowe można sprawdzić w Odprawie Wjazdowej Albatros Travel poniżej lub za pośrednictwem Ministerstwa Spraw Zagranicznych na stronie https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych

Prosimy o zwrócenie uwagi, iż wymagania wjazdowe mogą ulec zmianie w krótkim czasie i to na podróżnym spoczywa odpowiedzialność uzyskania aktualnych informacji o zasadach wjazdu, zapoznania się z nimi i posiadania potrzebnych do wyjazdu dokumentów aby nie utracić podróży.

Odprawa Wjazdowa Albatros Travel
Odprawa Wjazdowa Albatros Travel ma na celu zapewnienie łatwego i przejrzystego sposobu na zdobycie informacji dotyczących wymagań wizowych oraz specjalnych wymagań wjazdowych do kraju, który odwiedzasz. Odprawę Wjazdową Albatros Travel opracowaliśmy we współpracy z firmą Sherpa, która pomaga w uzyskaniu wiz dla podróżnych z całego świata. Sherpa może, za opłatą administracyjną, pomóc w ubieganiu się o e-wizy do krajów, w których są wymagane. Pamiętaj, że ta usługa jest płatna i zawsze istnieje możliwość ubiegania się o e-wizę bezpośrednio. Pragniemy również poinformować, że Albatros pomaga w uzyskaniu wiz grupowych lub wiz przy wjeździe do wybranych krajów. Jeśli dotyczy to Twojej podróży, taka informacja pojawi się powyżej w tekście.

Przywitaj Bali

Wycieczka objazdowo-wypoczynkowa na rajską wyspę Bali z jej świątyniami, wyjątkową sztuką i tańcami, lasem deszczowym, tarasami ryżowymi i pięknymi plażami

4,5
  • 4 terminy
  • 15 dni
  • Od 8 998,–
od Warszawa