Przepisy wizowo-paszportowe

Zapoznaj się z przepisami wizowo-paszportowymi w związku z podróżą do Indonezji.

Nie ma obowiązku wizowego dla obywateli polskich podróżujących do Indonezji. Okres bezwizowego przebywania na terytorium Indonezji  dla turystów wynosi do 30 dni i nie podlega przedłużeniu ani zmianie. Lista przejść granicznych, przez które można wjechać i wyjechać z Indonezji w ramach ruchu bezwizowego znajduje się na: http://www.dzakarta.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/wizy_do_indonezji/. Należy pamiętać, że przylot lub wylot przez lotnisko, które nie figuruje w podanym wykazie, wiąże się z obowiązkiem wystąpienia o wizę.

Wymaganym dokumentem podróży jest paszport, którego ważność nie może być krótsza niż 6 miesięcy, licząc od daty planowanego powrotu z Indonezji.

Obywatele innych państw uzyskają informacje na temat obowiązujących ich przepisów wjazdowych kontaktując się z  Ambasadą Indonezji w Polsce tel. +48 22 617 51 79 lub naszym biurem partnerskim 2 Ways www.wizaserwis.pl. Dla klientów ALBATROS rabat za pośrednictwo wizowe 30%.

W przypadku niektórych wycieczek do Indonezji wymagamy przesłania kopii strony paszportu ze zdjęciem. Odpowiednia informacja będzie zamieszczona na Umowie.

Każdy uczestnik wycieczki powinien we własnym zakresie zadbać o to, by posiadać wszystkie wymagane dokumenty uprawniające do przekroczenia granicy.

Przywitaj Bali

Wycieczka objazdowo-wypoczynkowa na egzotyczną wyspę Bali

4,5
  • 7 terminy
  • 15 dni
  • Od 7 298,–
od Warszawa