Poczucie odpowiedzialności

W 1995 roku Albatros otrzymał nagrodę Duńskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Podróżniczych za rozwijanie ekoturystyki. Zanim to się stało, przez 5 lat eksperymentowaliśmy i zastanawialiśmy się, jak organizować zrównoważone wycieczki, a jednocześnie spełnić kilka prostych lecz ważnych wymagań. Z jednej strony chodziło o zostawienie jak najmniejszego śladu w naturze i dziedzictwie kulturowym, a z drugiej strony o zapewnienie gospodarzom korzyści z przyjmowania gości. Na początku, próbując spełnić te warunki organizowaliśmy bardzo nietypowe, ale również niemożliwe do sprzedania wycieczki. Z czasem, wraz z rozwojem firmy wymienione wartości stały się nieodłączną częścią naszej pracy na każdym poziomie.

Przez wiele lat główny nacisk kładliśmy przede wszystkim na docenianie gościnności, traktowanie gospodarzy z grzecznością i szacunkiem. Dołączyliśmy do inicjatywy ONZ Global Compact. Zobowiązuje to nas m.in. do wyrzeczenia się wszelkich form korupcji czy łapówkarstwa, przestrzegania minimalnych stawek wynagrodzeń, a także poszanowania umów zbiorowych. Zatrudniamy i kształcimy miejscowych pracowników - stanowią 88-90% wszystkich zatrudnionych w naszych przedstawicielstwach. Tworzymy oraz dofinansujemy lokalne projekty społeczne np. szkoły, pomagamy chronić przyrodę.

Nie jesteśmy w stanie zrobić wszystkiego, tak jak byśmy chcieli. Dlatego postanowiliśmy skoncentrować się na pojedynczych, ambitnych pomysłach, które mają szansę doprowadzić do wielkich zmian. Z największych należy wymienić nasze zrównoważone obozy i rejsy. W 2007 roku w Kenii otworzyliśmy obóz Karen Blixen Camp. Obóz ten jest zupełnie neutralny pod względem emisji CO2.  Mieści się w nim szkoła dla przewodników i pracowników kuchennych, w której kształcą się okoliczni mieszkańcy. Dzięki niej znajdują potem pracę w turystyce. Celem kolejnego projektu było posadzenie i hodowla do 20 000 drzewek rocznie w związku z masowym wycinaniem i paleniem drzew. Praca ta dała nam nominację do fundowanej przez Ala Gore’a nagrody za ochronę klimatu i środowiska.

Innym przykładem są nasze przyjazne dla środowiska rejsy, na które zapraszamy od 2020 roku. Zredukowaliśmy emisję CO2 o 80%. Pozostałe 20% zniknie, gdy powstanie paliwo bezpieczne dla środowiska.

Wiele z bieżących projektów dotyczy ochrony przyrody lub kształcenia lokalnej ludności oraz popularyzowania wiedzy o środowisku naturalnym. Uważamy, że należy brać udział w debacie na temat klimatu oraz angażować się w nowe inicjatywy, nie wolno jednak zapominać o ludności krajów rozwijających się.   

Søren Rasmussen
Założyciel i właściciel Biura Albatros Travel

Społeczna odpowiedzialność Albatros Travel

Dofinansowanie projektów oraz pomoc ofiarom katastrof