Pomoc bezdomnym dzieciom w Delhi

Albatros przekazuje organzacji Karm Mara efekty zbierania datków wśród gości
Albatros wspiera organizację Karm Marg, kupując gościom podróżującym po Indiach płócienne torby. Zwalcza w ten sposób biedę w Delhi.

Organizacja Karm Marg powstała 15 lat temu, kiedy brakowało wsparcia dla dzieci ulicy w Delhi. Zaczynali po mału od uczenia dzieci szycia toreb z używanych gazet znajdowanych w pociagach i sprzedawania ich. Dzisiaj Karm Marg prowadzi dom dziecka w mieście Faridabad koło stolicy Indii Delhi. Ok. 60 dzieci w wieku od 4 do 18 lat znajduje tam schronienie, dostaje jedzenie, opiekę lekarską, wykształcenie, porady a także aktywnie spędza czas wolny.

Droga działania
Karm Marg znaczy droga działania. Hasło to organizacja wciela w życie poprzez przyzwyczajanie dzieci do bycia zaradnymi. Dzieci uczą się zawodu oraz samodzielnego utrzymywania się. Ponad 100 kobiet z okolicznych wiosek również korzysta ze szkoleń. Nadrzędnym celem jest, by uczestnicy mogli odkryć i wykorzystać swój potencjał, a dzięki niemu żyć z godnością. 

Organizacja Karm Marg zarabia na produkcji i sprzedaży ekologicznych produktów Jugaad. Jugaad to indyjskie słowo oznaczające improwizację, rozwiązanie problemu małym nakładem środków, na bazie tego, co jest akurat do dyspozycji. Tu do produkcji używane są przedmioty z recyclingu takie jak gazety lub torby, które sprzedaje się potem w małych sklepikach. Dochody z tej sprzedaży pokrywają ok. połowę wydatków na dom dziecka. Reszta pochodzi z dotacji i stypendiów. Celem organizacji jest całkowite samofinansowanie się.

Pomoc naszych gości
Albatros proponuje swoim gościom wspieranie Karm Marg poprzez oddanie pozostałych po pobycie w Indiach rupii. Pieniądze te idą w całości na szkolny projekt Karm Marg, w którym dzieci z domu dziecka w wieku od 12 do 17 lat uczą się angielskiego, matematyki i informatyki. Organizacja ocenia, że zdobyte  w ten sposób umiejętności pomogą im w znalezieniu lepszej pracy. 

W nauce biorze udział 30 dzieci z domu dziecka, 30 dzieci z okolicznych miejscowości oraz 5 niepełnosprawnych dzieci. Prowadzenie szkoły dla 65 dzieci wraz z zakupem książek, utrzymaniem komputerów oraz wypłatami dla nauczycieli kosztuje ok. 50 000 indyjskich rupii czyli ok. 2 900 zł miesięcznie.

Datki od gości Albatrosa są wykorzystywane m.in. na prowadzenie dodatkowych zajęć z angielskiego oraz IT, zajęć wyrównawczych dla najsłabszych uczniów a także na zatrudnienie wychowawcy dla chłopców w projekcie, w którym uczą się o równouprawnieniu płci, zapobieganiu dyskryminacji i przemocy wobec kobiet.

Strona organizacji Karm Marg

Zdjęcia

Kliknij zdjęcie, aby je powiększyć