United Nation Global Compact

Global Compact ONZ (UNGC) jest strategiczną inicjatywą polityczną, do której Albatros należy od 2012 roku. W ten sposób Albatros zobowiązał się do dostosowania swoich działań i strategii do 10 powszechnie przyjętych zasad ONZ dotyczących praw człowieka, środowiska i antykorupcji. Albatros przedkłada UNGC roczne sprawozdanie (Communication On Progress), szczegółowo opisujące naszą pracę nad 10 zasadami. Raport musi być aktualizowany i zatwierdzany co roku.

 

Przeczytaj więcej o pracy Albatrosa nad zrównoważonymi podróżami i odpowiedzialnym biznesem: