Formalności wizowo-paszportowe

Chroniony przez UNESCO zamek w Nieświeżu, Białoruś.

Zapoznaj się z przepisami wizowo-paszportowymi w związku z podróżą do Republiki Białorusi

Obywatele polscy podróżujący do Republiki Białorusi zobowiązani są do posiadania wizy.
Wymaganym dokumentem podróży jest paszport, którego ważność nie może być krótsza niż 6 miesięcy, licząc od daty planowanego powrotu.

Informacje na temat obowiązujących przepisów wjazdowych, Polacy oraz obywatele innych państw, uzyskają kontaktując się z Wydziałem Konsularnym Białorusi w Warszawie tel. +48 22 742 07 10.
Zalecamy złożenie wniosków wizowych bezpośrednio w Wydziale Konsularnym lub poprzez nasze biuro partnerskie WizaSerwis Sp. z o.o www.wizaserwis.pl

Każdy uczestnik wycieczki powinien we własnym zakresie zadbać o to, by posiadać wszystkie wymagane dokumenty uprawniające do przekroczenia granicy.

 

Wymagania dotyczące wjazdu do Republiki Białorusi w związku z pandemią COVID-19.

Osoby w pełni zaszczepione powinny posiadać paszport covidowy (certyfikat unijny w języku angielskim potwierdzony kodem QR) zaświadczający o ukończeniu całego cyklu szczepień co najmniej 1 miesiąc przed wjazdem do Republiki Białorusi. Zalecamy, aby pobrać i wydrukować paszport covidowy w języku angielskim ze strony https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta i mieć go przy sobie podczas całej podróży.

Osoby niezaszczepione prosimy o kontakt z biurem oraz śledzenie informacji wjazdowych na stronie https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych

Prosimy o zwrócenie uwagi, iż to na podróżnym spoczywa odpowiedzialność uzyskania aktualnych informacji o zasadach wjazdu, zapoznania się z nimi i posiadania potrzebnych do wyjazdu dokumentów. Wymagania i ograniczenia wjazdowe mogą ulec zmianie w krótkim czasie, zachęcamy więc do sprawdzania aktualnych informacji dotyczących zasad wjazdu na stronie: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych