Przepisy wizowo-paszportowe Łotwa

Zapoznaj się z przepisami wizowo-paszportowymi w związku z podróżą na Łotwę

Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu na terytorium Łotwy do 90 dni jest ważny paszport lub dowód osobisty. Przed wyjazdem należy się upewnić, czy dokument jest w wystarczająco dobrym stanie technicznym i pozwala na stwierdzenie tożsamości. Paszport lub dowód powinien być ważny minimum 3 miesiące dłużej niż planowany okres pobytu.

Obywatele innych państw uzyskają informacje na temat obowiązujących ich przepisów wjazdowych kontaktując się z  Ambasadą Łotwy w Polsce tel. +48 22 617 11 05

Każdy uczestnik wycieczki powinien we własnym zakresie zadbać o to, by posiadać wszystkie wymagane dokumenty uprawniające do przekroczenia granicy.

AUTOKAREM

Bałtycka Odyseja

Wilno, Ryga, Tallin i Sztokholm

  • 2 terminy
  • 9 dni
  • Od 3 298,–