Formalności wizowo-paszportowe

Zapoznaj się z przepisami wizowo-paszportowymi w związku z podróżą do Kirgistanu

Nie ma obowiązku wizowego dla obywateli polskich podróżujących do Kirgistanu. Okres bezwizowego przebywania na terytorium Republiki Kirgistanu dla turystów wynosi do 60 dni od daty wjazdu.

Wymaganym dokumentem podróży jest paszport, którego ważność nie może być krótsza niż 6 miesięcy, licząc od daty planowanego powrotu z Kirgistanu.

Obywatele innych państw uzyskają informacje na temat obowiązujących ich przepisów wjazdowych kontaktując się z  Ambasadą Kirgistanu w Berlinie Tel: +49 30 347 81 338 lub naszym biurem partnerskim WizaSerwis Sp. z o.o  www.wizaserwis.pl  

Każdy uczestnik wycieczki powinien we własnym zakresie zadbać o to, by posiadać wszystkie wymagane dokumenty uprawniające do przekroczenia granicy.

Tajemnicza Azja Centralna

Wybierz się w niezapomnianą podróż Jedwabnym Szlakiem przez 5 środkowoazjatyckich krajów: Uzbekistan, Turkmenistan, Kirgistan, Tadżykistan i Kazachstan

4,3
  • 2 terminy
  • 14 dni
  • Od 15 998,–
od Warszawa