Formalności wizowo-paszportowe

Zapoznaj się z przepisami paszportowymi, wizowymi i wjazdowymi w związku z podróżą do Turkmenistanu.

Paszport
Podczas podróży z Albatros Travel paszport powinien być ważny przez co najmniej 6 miesięcy od planowanej daty powrotu. Wskazany wymóg ważności paszportu podyktowany jest zabezpieczeniem przed nieprzewidzianymi zmianami i zdarzeniami, które mogą zaistnieć podczas wyjazdu. Podróżowanie z paszportem, który ma ważność krótszą niż 6 miesięcy odbywa się na Twoje ryzyko. Wszystkie kraje mają określone własne zasady dotyczące ważności paszportu, które można znaleźć na stronie internetowej MSZ: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych

Paszport powinien posiadać co najmniej 2 wolne strony.

Dzieci zobowiązane są do posiadania własnego paszportu niezależnie od wieku.

Jeśli nie jesteś obywatelem Polski, musisz sprawdzić, które przepisy Cię dotyczą. Twoim obowiązkiem jest upewnienie się, że masz wszystkie wymagane dokumenty uprawniające do przekroczenia granicy.

Wiza

Wizę można uzyskać na lotnisku w Turkmenistanie  za opłatą ok. 120 USD (płatne gotówką w USD), na podstawie zaproszenia potwierdzonego przez turkmeńskie służby migracyjne.

W celu uzyskania zaproszenia, na co najmniej 50 dni przed wyjazdem, należy dostarczyć do Albatros Travel:

1/ kolorową i czytelną kopię paszportu (kolorowy skan strony ze zdjęciem),

2/ zdjęcie (kolorowy skan zdjęcia typu paszportowego),

3/ wypełniony formularz wjazdowy, który prześlemy po zarezerwowaniu wyjazdu oraz

Poniżej krótki przewodnik jakie dokumenty należy nam dostarczyć oraz jak wypełnić formularz wjazdowy. Przedstawiamy również przykładowe skany paszportu oraz zdjęcia typu paszportowego.

Link do przewodnika: https://documents.albatros-travel.com/pl/PL_Turkmenistan%20-%20przewodnik%20i%20formularz.pdf

Poniżej przykład jak powinna wyglądać przesłana kopia paszportu, która powinna być jasna, czytelna i wyraźna aby została zaakceptowana:

Link do kopii paszportu: https://documents.albatros-travel.com/pl/PL_Turkmenistan%20-%20wz%C3%B3r%20kopii%20paszportu.pdf

Wymagania wjazdowe

Wszystkie osoby przekraczające granicę Turkmenistanu zostaną na lotnisku po przylocie poddane testowi na Covid-19. Aktualny koszt testu wynosi 48 USD/ os.(płatne gotówką w USD)

Wymagania wjazdowe można sprawdzić w Odprawie Wjazdowej Albatros Travel poniżej lub za pośrednictwem Ministerstwa Spraw Zagranicznych na stronie https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych

Prosimy o zwrócenie uwagi, iż wymagania wjazdowe mogą ulec zmianie w krótkim czasie i to na podróżnym spoczywa odpowiedzialność uzyskania aktualnych informacji o zasadach wjazdu, zapoznania się z nimi i posiadania potrzebnych do wyjazdu dokumentów aby nie utracić podróży.

Odprawa Wjazdowa Albatros Travel
Odprawa Wjazdowa Albatros Travel ma na celu zapewnienie łatwego i przejrzystego sposobu na zdobycie informacji dotyczących wymagań wizowych oraz specjalnych wymagań wjazdowych do kraju, który odwiedzasz. Odprawę Wjazdową Albatros Travel opracowaliśmy we współpracy z firmą Sherpa, która pomaga w uzyskaniu wiz dla podróżnych z całego świata. Sherpa może, za opłatą administracyjną, pomóc w ubieganiu się o e-wizy do krajów, w których są wymagane. Pamiętaj, że ta usługa jest płatna i zawsze istnieje możliwość ubiegania się o e-wizę bezpośrednio. Pragniemy również poinformować, że Albatros pomaga w uzyskaniu wiz grupowych lub wiz przy wjeździe do wybranych krajów. Jeśli dotyczy to Twojej podróży, taka informacja pojawi się powyżej w tekście.

Jeśli zostałeś zaszczepiony przeciw Covid-19 zalecamy, aby pobrać i wydrukować paszport covidowy w języku angielskim ze strony https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta i mieć go przy sobie podczas całej podróży.

 

Tajemnicza Azja Centralna

Wybierz się w niezapomnianą podróż Jedwabnym Szlakiem przez 5 środkowoazjatyckich krajów: Uzbekistan, Turkmenistan, Kirgistan, Tadżykistan i Kazachstan

4,3
  • 16-05-2025
  • 14 dni
  • 17 998,–
od Warszawa