Przepisy wizowo-paszportowe

Praski zegar astronomiczny
Zapoznaj się z przepisami wizowo-paszportowymi w związku z podróżą do Czech.

Nie ma obowiązku wizowego dla obywateli polskich podróżujących do Czech. Okres bezwizowego przebywania na terytorium Czech dla turystów wynosi do 3 miesięcy od daty wjazdu.

Wymaganym dokumentem podróży jest paszport lub dowód osobisty, którego ważność nie może być krótsza niż 6 miesięcy, licząc od daty planowanego powrotu z Czech. Osoba przyjeżdżająca z małoletnim dzieckiem, niebędąca jego prawnym opiekunem, powinna posiadać przy sobie pisemne pełnomocnictwo do sprawowania opieki, wraz z adresem i numerem telefonu prawnego opiekuna, sporządzone najlepiej w języku chorwackim lub angielskim.

Cudzoziemcy zobowiązani są do noszenia przy sobie ważnego dokumentu tożsamości i okazywania go na żądanie osób uprawnionych.

Obywatele innych państw uzyskają informacje na temat obowiązujących ich przepisów wjazdowych kontaktując się z Ambasadą Republiki Czech w Polsce tel. +48 22 525 18 50

Zaproponuj zmianę · Jesteś właś lub naszym biurem partnerskim 2 Ways www.wizaserwis.pl

Każdy uczestnik wycieczki powinien we własnym zakresie zadbać o to, by posiadać wszystkie wymagane dokumenty uprawniające do przekroczenia granicy.