Wiza Mołdawia

Zapoznaj się z przepisami wizowo-paszportowymi w związku z podróżą do Mołdawii.

Obywatele RP mogą przebywać na terenie Mołdawii bez wizy do 90 dni. Dokumentem wjazdowym jest paszport, którego ważność powinna być dłuższa od zamierzonego okresu pobytu.

Uwaga: Utracone dokumenty podróży (paszport, dowód osobisty) są od chwili zgłoszenia zagubienia/kradzieży nieważne i mimo ich późniejszego odzyskania nie uprawniają do przekroczenia granicy.

Obywatele innych państw uzyskają informacje na temat obowiązujących ich przepisów wjazdowych kontaktując się z Ambasadą Mołdawii w Warszawie tel. +48 22 646 20 99.

Każdy uczestnik wycieczki powinien we własnym zakresie zadbać o to, by posiadać wszystkie wymagane dokumenty uprawniające do przekroczenia granicy.