Szczepienia Mołdawia

Wymagania i zalecenia dotyczące szczepień ulegają na bieżąco zmianom. Dlatego też zalecamy kontakt z punktem szczepień lub ośrodkiem medycyny tropikalnej w celu zasięgnięcia informacji o aktualnie wymaganych szczepieniach.

Nazwa choroby Zalecenia
Błonica, tężec, krztusiec.

Szczepienie w przypadku ryzyka kontaktu z chorymi lub nosicielami:\droga kropelkowa lub kontakt bezpośredni (błonica, krztusiec) oraz ryzyka kontaktu z zanieczyszczoną ziemią (tężec)

 

Wirusowe zapalenie wątroby typu A.

Szczepienie w przypadku ryzyka spożycia zanieczyszczonej wody i/lub żywności

 

Wirusowe zapalenie wątroby typu B.

Szczepienie w przypadku ryzyka interwencji chirurgicznych, iniekcji, kontaktu z zakażoną krwią, kontaktów seksualnych

 

Dur brzuszny.

Szczepienie w przypadku ryzyka spożycia zanieczyszczonej wody i/lub żywności

 

Wścieklizna. Szczepienie w przypadku ryzyka pogryzienia przez chore zwierzęta, np. psy, koty