Formalności wizowo-paszportowe

Zapoznaj się z formalnościami wizowo-paszportowymi w związku z podróżą na Grenlandię

Nie ma obowiązku wizowego dla obywateli polskich podróżujących na Grenlandię na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. 
Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu na terytorium Grenlandii jest paszport ważny minimum 6 miesięcy od daty planowanego powrotu. 
Obywatele innych państw uzyskają informacje na temat obowiązujących ich przepisów wjazdowych kontaktując się z  Ambasadą Królestwa Danii w Polsce tel. +48 22 565 29 00 lub naszym biurem partnerskim WizaSerwis Sp. z. o. o www.wizaserwis.pl.

Każdy uczestnik wycieczki powinien we własnym zakresie zadbać o to, by posiadać wszystkie wymagane dokumenty uprawniające do przekroczenia granicy. 

Wymagania dotyczące wjazdu na Grenlandię w związku z pandemią COVID-19.

Aktualnie nie ma ograniczeń wjazdu.

Więcej informacji znajdziecie Państwo tutaj: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/dania