Przepisy wizowo-paszportowe

Zapoznaj się z przepisami wizowo-paszportowymi w związku z podróżą do Islandii.

Obywatele RP korzystają z prawa do swobodnego przepływu ludności w ramach UE/EOG. Z uwagi na przynależność Polski i Islandii do strefy Schengen zniesiono kontrolę dokumentów uprawniających do podróży na granicach lądowych i morskich. 

Dokumentem podróży uprawniającym do wjazdu i pobytu do 90 dni jest paszport, którego ważność nie może być krótsza niż 6 miesięcy, licząc od daty planowanego powrotu z Islandii.

Obywatele innych państw uzyskają informacje na temat obowiązujących ich przepisów wjazdowych kontaktując się z  Konsulatem Honorowym Republiki Islandii w Warszawie tel. +48 22 840 89 20.

Każdy uczestnik wycieczki powinien we własnym zakresie zadbać o to, by posiadać wszystkie wymagane dokumenty uprawniające do przekroczenia granicy.