Przepisy wizowo-paszportowe w Grecji

Starożytna Olimpia, Grecja
Zapoznaj się z przepisami wizowo-paszportowymi w związku z podróżą do Grecji.

Nie ma obowiązku wizowego dla obywateli polskich podróżujących do Grecji. Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Dokumentem uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu do 90 dni na terytorium Republiki Greckiej jest ważny paszport bądź dowód osobisty.

Obywatele innych państw uzyskają informacje na temat obowiązujących ich przepisów wjazdowych kontaktując się z  Ambasadą Grecji w Polsce tel. +48 22 622 94 60 lub naszym biurem partnerskim 2 Ways www.wizaserwis.pl

Każdy uczestnik wycieczki powinien we własnym zakresie zadbać o to, by posiadać wszystkie wymagane dokumenty uprawniające do przekroczenia granicy.

Śladami Aleksandra Wielkiego

Niezwykła podróż do miejsc związanych z Aleksandrem Wielkim od Macedonii przez Albanię i Grecję do Turcji

4,3
  • 29-04-2022
  • 10 dni
  • 6 998,–
od Warszawa