Przepisy wizowo-paszportowe

Widok na Plaza Mayor w Palma de Mallorca
Zapoznaj się z przepisami wizowo-paszportowymi w związku z podróżą do Hiszpanii.

Nie ma obowiązku wizowego dla obywateli polskich podróżujących do Hiszpanii.

Wymaganym dokumentem podróży jest paszport lub dowód osobisty.

Obywatele innych państw uzyskają informacje na temat obowiązujących ich przepisów wjazdowych kontaktując się z  Ambasadą Hiszpanii w Polsce tel. +48 22 583 40 00 lub naszym biurem partnerskim 2 Ways www.wizaserwis.pl

Każdy uczestnik wycieczki powinien we własnym zakresie zadbać o to, by posiadać wszystkie wymagane dokumenty uprawniające do przekroczenia granicy.