Ubezpieczenie podróżne

Każdy uczestnik wycieczki organizowanej przez Albatros Travel posiada podstawowe ubezpieczenie podróżne KL i NNW

Allianz Worldwide Partners jest liderem na rynku usług assistance w Polsce i działa nieprzerwanie od ponad 20 lat. Gwarantuje profesjonalną obsługę, od lat pomaga Klientom na całym świecie, obsługując 18 milionów spraw rocznie i odbierając blisko 50 milionów telefonów. Allianz zapewnia szeroki wybór pakietów ubezpieczenia turystycznego przy wyjazdach zagranicznych.

Wszyscy uczestnicy imprez turystycznych organizowanych przez Albatros Travel są objęci umowami ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia w Towarzystwie Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. do następujących sum ubezpieczenia:

- ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych  wypadków do 20.000 zł,

- ubezpieczenie kosztów leczenia do 140.000 zł.

Ponadto Albatros Travel obejmuje uczestników imprez turystycznych ubezpieczeniem bagażu podróżnego do wysokości sumy ubezpieczenia 1.000 zł w TUiR Allianz Polska S.A. 

Albatros Travel zachęca swoich podróżnych do wykupienia dodatkowego ubezpieczenia podróżnego.

Albatros Travel informuje, że we współpracy z TUiR Allianz Polska S.A. oferuje dodatkowe ubezpieczenia  w zakresie: ubezpieczenia sprzętu sportowego, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia kosztów rezygnacji z wyjazdu oraz ubezpieczenia kosztów wcześniejszego powrotu z imprezy turystycznej, a także w zakresie podwyższenia sum ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenia kosztów leczenia i ubezpieczenia bagażu podróżnego. 

Zakres ubezpieczenia objęty jest szeregiem wyjątków. Ograniczenia mogą dotyczyć na przykład wieku ubezpieczonego, chorób przewlekłych, narodowości, podróży na tereny szczególnego ryzyka itp. Dlatego należy pamiętać, aby zawsze dokładnie przeczytać warunki ubezpieczenia.

Proponujemy dokupienie jednego z wariantów ubezpieczenia dodatkowego.

  1. ubezpieczenie Wariant Standard - KL Europa 200 000 ZŁ, OC 100 000 ZŁ, NNW 20 000 ZŁ, bagaż 1000 ZŁ/ Świat 400 000 ZŁ, OC 100 000 ZŁ, NNW 20 000 ZŁ, bagaż 1000 ZŁ
  2. ubezpieczenie Wariant Standard z rozszerzeniem o choroby przewlekłe - KL Europa 200 000 ZŁ, OC 100 000 ZŁ, NNW 20 000 ZŁ, bagaż 1000 ZŁ/ Świat 400 000 ZŁ, OC 100 000 ZŁ, NNW 20 000 ZŁ, bagaż 1000 ZŁ
  3. ubezpieczenie Wariant Complex – KL Europa 500 000 ZŁ, OC 300 000 ZŁ, NNW 50 000 ZŁ, bagaż 4000 ZŁ/ Świat 1 000 000 ZŁ, OC 300 000 ZŁ, NNW 50 000 ZŁ, bagaż 4000 ZŁ
  4. ubezpieczenie Wariant Complex z rozszerzeniem o choroby przewlekłe – KL 500 000 ZŁ / Świat 1 000 000 ZŁ, OC 300 000 ZŁ, NNW 50 000 ZŁ, bagaż 4000 ZŁ
  5. ubezpieczenie Wariant VIP – KL Europa 1 000 000 ZŁ, OC 500 000 ZŁ, NNW 100 000 ZŁ, bagaż 4 000 ZŁ/ Świat 1 500 000 ZŁ, OC 1 000 000 ZŁ, NNW 100 000 ZŁ, bagaż 8 000 ZŁ
  6. ubezpieczenie Wariant VIP z rozszerzeniem o choroby przewlekłe – KL Europa 1 000 000 ZŁ, OC 500 000 ZŁ, NNW 100 000 ZŁ, bagaż 4 000 ZŁ/ Świat 1 500 000 ZŁ, OC 1 000 000 ZŁ, NNW 100 000 ZŁ, bagaż 8 000 ZŁ

Podróż na terenie Europy a karta Ekuz

Pamiętaj, że wyjeżdzjąc na teren Europy możesz zabrać ze sobą europejską kartę ubezpieczenia EKUZ. Europejska karta ubezpieczenia jest bezpłatna i można zamówić ją w oddziałach wojewódzkich NFZ.

Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji

Albatros Travel rekomenduje zakup Ubezpieczenia kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej jednocześnie z dokonywaniem rezerwacji i opłacenie składki najpóźniej w chwili wpłacania zaliczki. Składka ubezpieczeniowa nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z imprezy turystycznej, niezależnie od jej powodu.

Proponujemy dokupienie jednego z wariantów ubezpieczenia od kosztów rezygnacji: 

- UBEZPIECZENIE KOSZTÓW REZYGNACJI bez rozszerzenia o choroby przewlekłe - koszt 4,98% ceny wycieczki

- UBEZPIECZENIE KOSZTÓW REZYGNACJI z rozszerzeniem o choroby przewlekłe –  koszt 10,37% ceny wycieczki

- UBEZPIECZENIE KOSZTÓW REZYGNACJI All Risk – koszt 14% ceny wycieczki

Prosimy o zwrócenie uwagi, że w przypadku, gdyby wycieczka musiała być przez nasze biuro anulowana, wpłacona kwota za wycieczkę zwracana jest przez biuro w całości, natomiast ze składki polisy nie odzyskujecie Państwo kwoty w całości – za czas ochrony Allianz pobierze opłatę wyliczoną proporcjonalnie.

 

Prawdziwe historie:

Posiadanie polisy turystycznej zapewnia klientowi bezpieczeństwo finansowe w razie nieoczekiwanych i nieprzyjemnych zdarzeń w podróży. Prawdziwe historie klientów przytoczone poniżej pokazują wysokość kosztów pomocy udzielonej w podróży:

Wycieczka do Meksyku:

W lutym 2012 roku do Centrum Alarmowego zadzwonił z Meksyku opiekun wycieczki, który zgłosił wypadek jednej ze swoich podopiecznych. Pani wychodząc z łodzi, potknęła się i upadła na rękę. Po badaniach i wizycie u ortopedy okazało się, że złamanie jest skomplikowane i jest potrzebna operacja. Dodatkowo kobieta chorowała na nadciśnienie tętnicze, które podwyższało ryzyko wykonania zabiegu. Dla klientki zorganizowany został transport do specjalistycznego szpitala, w którym lekarze podjęli się wykonania operacji ręki. Po operacji klientka nie mogła przez ponad dwa tygodnie opuścić szpitala, była wtedy sama w obcym kraju, a jej grupa już dawno wróciła do Polski. W tej sytuacji Centrum Alarmowe zorganizowało wizytę córki klientki, wykupiło dla niej lot z Polski do Mexico City, oraz zarezerwowało hotel blisko szpitala. W kilka dni po wypisie ze szpitala obu paniom zorganizowany został powrót do Polski. Z powodu wysokiego ryzyka zakrzepicy u pacjentki lot musiał odbyć się w asyście pielęgniarza, a obsługa musiała zamontować dla niej specjalny fotel w samolocie, aby mogła wracać z nogami uniesionymi do góry. Cała trójka szczęśliwie wróciła do Polski.

Serwisy medyczne związane z wypadkami – rzeczywiste koszty z różnych zdarzeń:

USA łączny koszt 641 tys. zł
Leczenie szpitalne - 587,5 tys. zł
Transport medyczny do placówki - 46 tys. zł
Transport medyczny do Polski - 7 tys. zł

Zanzibar łączny koszt 261 tys. zł
Leczenie szpitalne - 100 tys. zł
Transport medyczny do placówki - 24 tys. zł
Transport medyczny do Polski - 135 tys. zł

Francja łączny koszt 418 tys. zł
Ambulans - 1 tys. zł
Air ambulance - 36 tys. zł
Hospitalizacja - 377 tys. zł
Hotel - 852 tys. zł
Leki - 210 zł

Zapoznaj się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Allianz dla Klientów Albatros Travel