Polityka prywatności

Dla Albatros Travel bardzo ważna jest ochrona udostępnionych przez Ciebie danych osobowych.

Celem naszej polityki prywatności jest poinformowanie jasno i przejrzyście w jaki sposób zbieramy, przekazujemy, wykorzystujemy oraz chronimy dane osobowe. Zależy nam na tym, aby zminimalizować proces przetwarzania Twoich danych osobowych oraz stworzyć wysoki stopień przejrzystości w odniesieniu do przetwarzanych informacji. Ta polityka ma również na celu poinformowanie Cię o prawach, z których możesz skorzystać.

Wszelkie operacje przetwarzania danych osobowych prowadzone są przez Albatros zgodnie z obowiązującymi zasadami przetwarzania danych osobowych (RODO i PDL). Niniejsza Polityka prywatności Albatros dotyczy wszystkich naszych klientów, dostawców i partnerów.

O Albatros
Albatros Travel to międzynarodowe biuro podróży, specjalizujące się w podróżach grupowych. Nasza siedziba mieści się w Kopenhadze, w Danii, skąd obsługujemy klientów z Danii, Szwecji, Norwegii i Finlandii. Ponadto posiadamy nasze biura w Polsce, Chinach i Afryce Południowej. Albatros jest częścią holdingu SRBW, który obejmuje następujące firmy: The Great Wall Marathon, Albatros Africa, Albatros Expeditions, Albatros Arctic Circle i Hotel Hvide Falk. Ta polityka prywatności dotyczy wszystkich wymienionych firm, jednak kontaktem głównym dla Ciebie jest Albatros.

Jeśli masz pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności, przetwarzania danych osobowych oraz innych swoich praw, skontaktuj się z nami pisemnie:

Albatros Travel
Tøndergade 16
1752 København V
E-mail: info@albatros.pl

Co to są dane osobowe
Dane osobowe obejmują wszystkie informacje, które można wykorzystać do identyfikacji osoby fizycznej. Może to być imię i nazwisko, adres domowy lub inny, adres poczty elektronicznej oraz inne dane kontaktowe, niezależnie od tego, czy dotyczą one prywatnego miejsca zamieszkania czy miejsca pracy.

Jakiego rodzaju dane osobowe zbieramy i dlaczego
Zebrane informacje mogą się różnić w zależności od tego czy jesteś klientem, dostawcą, czy partnerem, ale ogólnie będą to informacje dotyczące danych administracyjnych klienta, dostawcy i informacje dotyczące zobowiązań Albatrosa.

Pamiętaj, że brak podania danych osobowych z Twojej strony może oznaczać, że Albatros nie będzie w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań w stosunku do klienta lub dostawcy.

Informacje dotyczące naszych klientów i ich sposób zbierania
Albatros zbiera następujące informacje o naszych klientach:

Podczas rezerwacji wycieczki:
Podczas rezerwacji wycieczki w celu realizacji zamówienia zbieramy dane osobowe Twoje oraz innych zgłaszanych podróżnych. Są to informacje o nazwiskach, imionach, dacie urodzenia, wieku, płci, numerze telefonu i adresie e-mail dla wszystkich podróżnych objętych zamówieniem. Jeśli zamówienie dotyczy dzieci, zbieramy te same informacje dotyczące dzieci jak powyżej.

Albatros zbiera i przetwarza jedynie podstawowe dane osobowe. W związku z rezerwacją wycieczki mogą jednak wystąpić przypadki, że będziemy zbierać i przetwarzać wrażliwe dane osobowe (na przykład informacje o specjalnym menu podczas lotu, informacje dotyczące Twojego stanu zdrowia czy potrzeby dotyczącej wózka inwalidzkiego) oraz informacje o numerze PESEL (na przykład dotyczy to aplikacji wizowej,do której potrzebna jest kopia paszportu). Bez tych informacji nie będziemy w stanie świadczyć dodatkowych usług związanych z tymi poufnymi informacjami.

Przy rezerwacji Maratonu zbieramy jeszcze dodatkowo oprócz powyższego, informacje kontaktowe do kogoś z rodziny, informacje o rozmiarze koszulki do biegania oraz informacje o narodowości.

Poprzez kontakt osobisty:
Kontaktując się z obsługą klienta poprzez pocztę mailową, telefonicznie lub bezpośrednio w biurze przy Tøndergade w Kopenhadze czy też przy ulicy Hożej 29/31 w Warszawie, zbieramy o Tobie informacje, które są nam niezbędne, aby móc Ci pomóc w najlepszy możliwy sposób. Będziemy potrzebować m.in. nazwisko, numer rezerwacji, adres e-mail i / lub numer telefonu. Poprzez osobisty kontakt zbieramy również inne dane osobowe, które zdecydujesz się nam udostępnić, i które są istotne dla Twojego zapytania. Możemy informować Cię np. o alergii, uzyskaniu pomocy na lotnisku lub przekazać inne informacje dotyczące Ciebie lub innych osób objętych rezerwacją wycieczki.

Jeśli zarezerwujesz podróż przez kontakt osobisty, zbieramy również informacje wymienione w sekcji powyżej.

Informacje uzyskane od osób trzecich
Przy zamawianiu wycieczki lub w czasie innego kontaktu uzyskujemy informacje dotyczące danych osobowych jednego lub większej ilości współuczestników podróży. Wychodzimy z założenia, że osoba, która przekazuje nam takie informacje, uzyskała wszystkie pełnomocnictwa do dostarczenia nam takich danych osobowych od zgłaszanych podróżnych. Jeśli nie złożyłeś zamówienia osobiście, ale ktoś inny dokonał rezerwacji wycieczki w której będziesz uczestniczył, zbieramy dane osobowe o Tobie od tej osoby. To samo dzieje się, gdy ktoś inny kontaktuje się z nami w Twoim imieniu.

Subskrypcja naszego newslettera:
Podczas zapisania się do naszego newslettera, zarejestrujemy twoje imię i nazwisko, kod pocztowy i adres e-mail, na który będziemy wysyłać newsletter. Zapiszemy Twój adres e-mail, o ile zdecydujesz się kontynuować otrzymywanie newslettera. Zawsze będziesz mógł zrezygnować z subskrypcji korzystając z linku na dole newslettera.

Korzystanie z naszych stron internetowych:
Zbieramy informacje o poruszaniu się po naszych stronach internetowych i o wyszukiwaniach jakie były na nich prowadzone. Wykorzystujemy te informacje, aby usprawnić prezentację naszych wycieczek i usług oraz zapewnić jak najwyższą jakość ich użytkownikom. Informacje są anonimowe i nie umożliwiają identyfikacji osobistej.

Informacje dotyczące naszych dostawców i partnerów
(nie dotyczą klientów)

Od naszych dostawców i partnerów zbieramy informacje dotyczące zawartej umowy o dostawę lub współpracę - dane kontaktowe (stanowisko, nazwiska, informacje kontaktowe), informacje o  preferencjach związanych z marketingem i komunikacją, informacje dotyczące zgłaszanych problemów oraz dotyczące kontaktu w ramach naszej współpracy.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Albatros przetwarza Twoje dane osobowe w celu spełnienia wymogów wymienionych poniżej. Pamiętaj, że niekoniecznie wszystkie przypadki mają zastosowanie do Ciebie.

Albatros zajmuje się wyłącznie Twoimi danymi osobowymi przetwarzając je w zakresie niezbędnym dla potrzeb klienta, dostawcy lub partnera (biorąc pod uwagę interesy każdej zaangażowanej strony) i zgodnie z obowiązującym prawem.

Podstawa prawna do przetwarzania Twoich danych osobowych przez Albatros
Albatros przechowuje Twoje dane osobowe zgodnie z prawem. Albatros nie wykorzystuje Twoich danych osobowych do podejmowania decyzji opartych wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Albatros dąży do tego, aby przetwarzane przez nas dane osobowe były prawidłowe i aktualne. Dlatego prosimy o poinformowanie nas o wszelkich zmianach w danych osobowych (np. zmiana adresu).

Albatros przetwarza informacje o Tobie na podstawie zgody w zawartej z Albatros umowie na wycieczkę lub po spełnieniu innych zobowiązań prawnych. Oznacza to, że nawet jeśli wycofasz swoją zgodę, Twoje dane osobowe mogą być nadal dostępne dla innych celów. Głównie przetwarzamy Twoje informacje, abyś mógł zrealizować umowę, w której jesteś stroną, na przykład swoją wycieczkę.

Ponadto, mogą wystąpić sytuacje w których wykorzystamy Twoje dane w celach prawnych, pod warunkiem, że nie będą one naruszały Twoich interesów. Do celów prawnych Albatrosa należą marketing i statystyka

Administrowanie danymi klienta
W celu świadczenia usług turystycznych, które zarezerwowałeś u nas, wykorzystujemy Twoje dane osobowe na różne sposoby. Podane informacje służą do wystawiania biletów i dokumentów podróży, a także rezerwacji hotelowych i płatności za zamówione usługi. Jeśli zamówiłeś dodatkowe świadczenia, takie jak ubezpieczenie podróżne, pakiety wycieczek, wizy itp., informacje są używane również po to, aby wyświadczyć te usługi. Ponadto podane przez Ciebie informacje wykorzystywane są w celach księgowych, rozliczania, audytu i tym podobnych.

Twoje dane osobowe wykorzystujemy także w celu świadczenia usług, jeśli skontaktujesz się z nami w sprawie pytań, komentarzy lub skarg. Używamy Twojego imienia i numeru rezerwacji, aby zidentyfikować Ciebie i Twoją podróż a w przypadku pytań używamy również Twoich danych kontaktowych, adresu e-mail i numeru  telefonu.

Wysyłanie dodatkowych informacji o podróży
Po zarezerwowaniu wycieczki korzystamy z danych osobowych, aby przesłać potwierdzenie i ważne informacje na temat zbliżającej się podróży. Wykorzystujemy w tym celu adres e-mail podany podczas rezerwacji wycieczki.

Wysyłamy również informacje o zmianach dotyczących rezerwacji, takie jak zmiany godzin lotu, zmiana trasy lub zmiana hotelu. Informacje te są przesyłane pocztą, listownie lub podawane telefonicznie, w zależności od charakteru zmiany i posiadanych danych kontaktowych.

Przypomnienia o płatności wysyłamy za pośrednictwem poczty e-mail.

Użycie plików cookie
Na naszych stronach internetowych pliki cookie stron trzecich są używane do różnych rodzajów pomiaru ruchu, analizy statystycznej i kampanii marketingowych. Więcej informacji na temat plików cookie i korzystania z plików cookie Albatros Travel można znaleźć tutaj: https://www.albatros.pl/praktyczne/informacja-o-wykorzystywaniu-plikow-cookies. Te działania są prowadzone anonimowo.

Marketing i statystyki
Informacje o klientach mogą być wykorzystywane przez firmę Albatros dla potrzeb marketingowych i statystycznych, ale będą to dane anonimowe na poziomie ogólnym, których nie można bezpośrednio przypisać do konkretnej osoby.

Ocena naszych usług
W Albatros Travel stale oceniamy nasze produkty i usługi, aby utrzymać ich wysoką jakość. Dlatego wykorzystujemy informacje z ankiet, które zbieramy od naszych klientów po wycieczce, aby rozwijać i ulepszać nasze wycieczki i usługi. Anonimowa ocena naszych wycieczek jest również wyświetlana na naszej stronie internetowej.

Dotyczy to również działań marketingowych, w których analizujemy zachowania konsumenckie, aby wypracować najbardziej odpowiedni sposób komunikacji z klientami i prowadzenia kampanii reklamowych. W takich przypadkach anonimowe dane nie będą bezpośrednio przypisywane osobom.

Udostępnianie danych osobowych
Albatros ujawnia dane osobowe klientów tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne, aby świadczyć usługi, które zostały zamówione przez klienta. Albatros nie ujawnia danych osobowych klientów partnerom ani osobom trzecim, aby mogli wykorzystywać te dane do marketingu bezpośredniego.

Dostawcy usług związanych z podróżowaniem
Albatros zazwyczaj przekazuje dane osobowe klientów następującym podmiotom przy zamawianiu wycieczek oraz powiązanych produktów i usług:

Systemy rezerwacyjne:
GDS to system sieci IT należący lub zarządzany przez firmę, który umożliwia dokonywanie transakcji między dostawcami usług z branży turystycznej, głównie liniami lotniczymi, hotelami, wypożyczalniami samochodów i biurami podróży. GDS łączy usługi, ceny i rezerwacje poprzez konsolidację produktów w trzech sektorach podróży, tj. rezerwacje lotnicze, rezerwacje hotelowe i wynajem samochodów. W Albatros Travel korzystamy z systemu rezerwacyjnego Amadeus.

Wewnętrzne systemy IT:
W Albatros operujemy danymi osobowymi w kilku wewnętrznych systemach informatycznych. Są to: nasza baza danych klientów i system sprzedaży. Systemy te zostały zaprojektowane w celu świadczenia zamówionych przez nas usług oraz do obsługi gromadzonych przez nas danych osobowych.

Linie lotnicze:
Albatros ujawnia dane osobowe liniom lotniczym podczas rezerwacji swoich wycieczek. W celu rezerwacji przelotu zwykle podajemy informacje dotyczące nazwiska, lotniska wylotu, miejsca docelowego, daty wyjazdu i powrotu, specjalnych życzeń dotyczących podróży, w tym rezerwacji specjalnego menu podczas lotu oraz, jeśli ma to zastosowanie, informacji o osobach z ograniczoną sprawnością fizyczną, które potrzebują dodatkowej pomocy w samolocie lub na lotnisku.

Ponadto, w przypadku podróży do niektórych krajów, musimy podać linii lotniczej numer paszportu klienta.

Hotele:
Albatros przekazuje dane osobowe hotelom, z których klienci będą korzystać w trakcie podróży. W celu rezerwacji zakwaterowania w hotelu zazwyczaj podajemy informacje dotyczące nazwiska, miejsca docelowego, daty przyjazdu i wyjazdu, kategorii pokoju, specjalnych życzeń dotyczących podróży, w tym rezerwacji dodatkowych usług podczas pobytu w hotelu oraz, jeśli dotyczy, informacji o osobach potrzebujących specjalnej pomocy podczas pobytu w hotelu w związku z niepełnosprawnością lub chorobą.

Firmy autokarowe:
Albatros przekazuje dane osobowe firmom autokarowym, jeśli klienci odbywają transport autobusem podczas swojej wycieczki (np. podczas zwiedzania czy przejazdów do atrakcji turystycznych itp.). W celu zamówienia usługi autobusowej zazwyczaj podajemy informacje dotyczące nazwiska, punktu odbioru, daty i godziny podróży autobusem, miejsca docelowego i życzeń podczas podróży autobusem, w tym rezerwacji specjalnego menu podczas podróży autobusem i ewentualnie informacji o osobach, które potrzebują dodatkowej pomocy w czasie przejazdu autokarem z powodu niepełnosprawności lub choroby.

Armatorzy:
Albatross przekazuje dane osobowe armatorom, jeśli klienci odbywają podróż statkiem w ramach swojej podróży (np. na wycieczki do słynnych atrakcji turystycznych, rejsów itp.). W celu rezerwacji wycieczki statkiem zwykle podajemy informacje dotyczące nazwiska, miejsca docelowego, trasy podróży, daty i godziny wyjazdu i powrotu, a także specjalne życzenia dotyczące rejsu, w tym rezerwacji specjalnego menu podczas rejsu i ewentualnie informacji o osobach, które potrzebują dodatkowej pomocy w czasie rejsu z powodu niepełnosprawności lub choroby.

Biura podróży/lokalni agenci:
Jeśli częścią składową podrózy są wycieczki na miejscu lub lokalne transfery, Albatros może przekazać dane osobowe lokalnemu agentowi. Lokalne biuro podróży jest odpowiedzialne za zorganizowanie wycieczki lub transferu podczas rezerwacji poszczególnych usług u lokalnych dostawców na miejscu. W przypadku rezerwacji wycieczek, transferów itp. zazwyczaj podajemy informacje dotyczące nazwiska, daty i czasu przybycia i / lub wyjazdu, miejsca docelowego podróży i specjalnych życzeń dotyczących transferu lub wycieczki, w tym zamówienie specjalnego menu i, jeśli ma to zastosowanie, informacji o osobach, które potrzebują specjalnej pomocy z powodu niepełnosprawności lub choroby.

Przewodnicy turystyczni i przewodnicy mówiący po angielsku:
Wycieczki Albatros Travel są prowadzone przez polskiego przewodnika turystycznego, albo przewodnika mówiącego po angielsku z dużą wiedzą o danym kraju. Wszyscy przewodnicy i piloci są starannie wyselekcjonowani. Niektórzy z nich mieszkają poza granicami kraju, podczas gdy inni mieszkają w Polsce i towarzyszą uczestnikom podróży z lotniska do miejsca docelowego. Przewodnik ma za zadanie towarzyszyć klientom podczas wycieczki i pomóc w czasie podróży. W tym celu zwykle podajemy informacje dotyczące nazwiska, daty i czasu przybycia i / lub wyjazdu, celu podróży i informacji o specjalnych prośbach podczas transferu lub wycieczki, w tym o zamawianiu specjalnego menu oraz, jeśli ma to zastosowanie, informacji o osobach, które potrzebują specjalnej pomocy z powodu niepełnosprawności lub choroby.

Firmy Ubezpieczeniowe:
Wycieczki Albatros Travel zawierają w cenie obowiązkowe ubezpieczenie podrózy. Dodatkowo oferujemy możliwość wykupienia rozszerzonego ubezpieczenia na podróż i / lub rezygnacji z podróży. W związku z tym przekazujemy dane osobowe klienta firmie ubezpieczeniowej aby zapewnienić ubezpieczenie. W celu sporządzenia ubezpieczenia na czas podróży i / lub rezygnacji zwykle podajemy firmie ubezpieczeniowej informacje dotyczące nazwiska, adresów e-mail, miejsc docelowych, daty wyjazdu i powrotu oraz rodzaju podróży.

Albatros współpracuje z firmą ubezpieczeniową Allianz.

Wybór miejsca w samolotach:
W zależności od linii lotniczej wykorzystywanej podczas podróży, korzystamy z różnych opcji rezerwacji miejsc siedzących. W przypadku, gdy Albatros ma możliwość wybrania miejsc w samolocie dla klientów objętych rezerwacją podróży, przekazujemy dane osobowe pracownikom Albatros w RPA. Przekazywane przez nas dane osobowe to zazwyczaj imię i nazwisko, numer rezerwacji i data urodzenia, a także wszelkie prośby o specjalne menu lub informacje zdrowotne, które należy wziąć pod uwagę w związku z lotem. Transfer danych odbywa się za pośrednictwem manifestu lotu w naszym systemie rezerwacji DaVinci.

Międzynarodowe przekazywanie danych osobowych
Ponieważ organizujemy podróże na cały świat, niektórzy z naszych partnerów (takich jak hotele i linie lotnicze) znajdują się poza obszarem UE / Europejskiej Strefy Ekonomicznej. Oznacza to, że dane osobowe mogą być przekazywane partnerom w tych krajach, gdy konieczne jest zarezerwowanie zamówionej usługi. Jeśli podróż odbywa się do kraju spoza UE / EOG, warunkiem wstępnym jest, aby Albatros mógł przesyłać dane osobowe w celu rezerwacji lotów, hoteli itp. w miejscu docelowym podróży. Ponadto informacje przekazujemy do biura Albatros Travel w Republice Południowej Afryki, w którym w niektórych przypadkach odbywa się wybór miejsc siedzących w samolotach.

Niezależnie od kraju, do którego Albatros przesyła dane osobowe klientów, Albatros zobowiązuje się do zapewnienia wysokiego poziomu ochrony danych osobowych wszystkich klientów.

Przepisy dotyczące ochrony danych w krajach spoza UE / Europejskiej Strefy Ekonomicznej mogą być łatwiejsze niż w Polsce i pozostałej części UE / Europejskiej Strefy Ekonomicznej, ponieważ w większości przypadków będą to kraje, w których Komisja Europejska oceniła, że poziom ochrony danych nie jest tak wysoki jak poziom ochrony danych w UE / Europejskiej Strefy Ekonomicznej.

W przypadku, gdy jest to możliwe w praktyce, przekazanie danych osobowych będzie oparte na standardowych umowach dotyczących transferu danych opracowanych przez Komisję Europejską, specjalnie w tym celu. Jeśli chodzi o przesył danych  do Stanów Zjednoczonych, zostaną one w miarę możliwości wykonane na podstawie Privacy Shield/Tarczy Prywatności. Tarcza Prywatności to porozumienie między UE i Stanami Zjednoczonymi, które między innymi ustanawia szereg zasad ochrony danych i środków bezpieczeństwa, do których przestrzegania są zobowiązane amerykańskie firmy, przy przetwarzaniu danych osobowych obywateli EU.

Jednak w niektórych przypadkach Albatros Travel nie będzie mógł  zawrzeć standardowej umowy transferu danych lub użyć Tarczy Prywatności jako podstawy prawnej przeniesienia. W takich przypadkach przekazanie informacji zostanie przeprowadzone zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. b) rozporządzenia o ochronie danych, ponieważ przekazanie Państwa danych osobowych do danego kraju jest niezbędne do realizacji umowy zawartej między klientem a firmą Albatros (tj. w związku z podróżą).

Jeśli klient nie chce, aby Albatros przesyłał jego dane osobowe do odbiorców spoza UE / EOG w celu rezerwacji podróży, proszę poinformować nas o tym najpóźniej w momencie rezerwacji wycieczki. Należy pamiętać, że jeśli podróż odbywa się do kraju spoza UE / EOG, Albatros musi przesłać dane osobowe, aby zorganizować podróż.

Albatros Travel w żadnym wypadku nie przekazuje danych osobowych odbiorcom spoza UE / EOG, chyba że jest to konieczne, aby spełnić życzenia klienta i dokonać dla niego rezerwacji wycieczki.

Integralność danych
Dane osobowe są przechowywane tak długo, jak to konieczne, aby spełnić cel, dla którego zostały zgromadzone, chyba że przechowywanie jest wymagane w celu spełnienia krajowych wymogów prawnych. Dotyczy to między innymi ustawowych okresów przechowywania w związku z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i możliwością reklamacji itp.

W Albatros Travel przechowujemy dane osobowe i historię podróży przez 5 lat od daty powrotu z podróży. Informacje te są przechowywane w naszej bazie danych klientów. Zapewniamy, że dane osobowe zostaną usunięte w bezpieczny sposób. Dane osobowe członków Royal Albatross, będziemy przechowywać przez co najmniej 5 lat lub do momentu rezygnacji z członkostwa.

Dane klientów zapisanych do otrzymywania naszego Newslettera będą przechowywane tak długo jak długo będą chcieli otrzymywać nasz Newsletter podróżni.

Dane osobowe gromadzone podczas targów, wystaw itp. są przechowywane przez 3 miesiące od daty wydarzenia.

Środki ostrożności
Albatros wdrożył szereg zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych swoich klientów. Oceniamy bieżące ryzyko związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmujemy niezbędne środki ostrożności, aby zmniejszyć ryzyko. Środki bezpieczeństwa są poddawane stałemu przeglądowi i weryfikowane zgodnie z rozwojem technologicznym.

Ponadto wdrożyliśmy kontrolę dostępu do naszych systemów, aby tylko pracownicy, którym jest to niezbędne w ich pracy mieli dostęp do danych osobowych. Nieustannie prowadzimy szkolenia dla naszych pracowników oraz przygotowaliśmy i wdrożyliśmy szereg procedur zapewniających, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z zasadami ochrony dóbr osobistych. Ponadto wszyscy pracownicy firmy Albatros Travel podlegają tajemnicy służbowej, więc można mieć pewność, że dane osobwe są traktowane poufnie.

Prawa klienta
Każdy klient ma wiele praw wynikających z obowiązujących przepisów o ochronie danych:

Każdy ma prawo zażądać usunięcia lub poprawienia jego danych osobowych jak również prawo zażądać, aby przetwarzanie danych osobowych było ograniczone do określonych celów i na przykład dane nie mogą być wykorzystywane do reklamy bezpośredniej lub tzw. profilowania klienta.

Ponadto klient ma prawo wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Jeśli taka jest wola klienta, usuniemy jego dane osobowe i przerwiemy działania, które były objęte zgodą.

Jeśli klient chce skorzystać z tych praw, prosimy o kontakt z nami – informacje o tym znajdują się na początku niniejszej Polityki prywatności w sekcji "Informacje kontaktowe O Albatros".

Klient ma również prawo uzyskać dostęp do danych osobowych zarejestrowanych przez Albatros Travel. Odbywa się to poprzez wysłanie pisemnego wniosku o wycofanie rejestracji na adres znajdujący się na początku niniejszej Polityki prywatności w sekcji "Informacje kontaktowe". Żądanie powinno być sporządzone na piśmie i wysłane pocztą, gdyż musi zawierać podpis klienta. W żądaniu należy podać nazwisko, dane kontaktowe, a także numer rezerwacji z ostatnich podróży. Proszę zwrócić uwagę na pismo "Wniosek o wycofanie danych osobowych".

Reklamacje
Skargi odnośnie  przetwarzanie swoich danych osobowych przez Albatros proszę przesyłać na adres:

Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
kancelaria@giodo.gov.pl

Aktualizacje
Albatros Travel stale analizuje i aktualizuje niniejszą Politykę prywatności. Dlatego należy regularnie sprawdzać, czy nie nastąpiły jakieś zmiany, które mogą wpłynąć na przetwarzanie danych osobowych.